Thu. Jun 13, 2024
ћирилица /latinica

Petar Drugi Karađorđević: Posljednji srpski i jugoslovenski kralj

Izvor: Srna

Petar Drugi Karađorđević /1923-1970/, posljednji srpski i jugoslovenski kralj, umro je 3. novembra 1970. godine.

Bio je prvi sin kralja Aleksandra Prvog i kraljice Marije.

U vrijeme ubistva svog oca 1934. godine, Petar Drugi bio je maloljetan, pa je kraljevska vlast prenijeta na Namjesništvo koje je u testamentu odredio kralj Aleksandar Prvi, na čelu sa namjesnikom knezom Pavlom Karađorđevićem, a članovi su bili još Ivo Perović i Radenko Stanković.

Poslije vojnog puča protiv kneza Pavla i vlade Cvetković-Maček, koji su donijeli odluku o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, Petar Drugi je proglašen punoljetnim.

U zemlji je vladao samo 19 dana, pošto je 14. aprila na prijedlog predsjednika vlade armijskog generala Dušana Simovića odveden u izbjeglištvo nakon invazije Sila osovine.

Kralj Petar Drugi je podržavao četnike – pukovnika /potonjeg armijskog generala/ Dragoljuba Mihailovića. Kada su se saveznici preorijentisali na partizanski pokret predvođen komunistima, kralj Petar Drugi je pod pritiskom Britanaca pozvao svoje pristalice da stupe u partizane.

Prema sporazumu Šubašić-Tito sa kraja 1944. godine, kralj je marta 1945. preineo svoja ovlašćenja na tročlano Namjesništvo.

Kralj Petar Drugi je zbačen sa prijestola odlukom nove komunističke Ustavotvorne skupštine FNRJ od 29. novembra 1945. Poslije rata se naselio u SAD.

Preminuo je 3. novembra 1970. u Denveru od ciroze jetre.

Bio je sahranjen u manastiru Svetog Save u Libertivilu, u saveznoj državi Ilinois, a 2013. godine njegovi ostaci preneseni su u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. 

Možda ste propustili