Шта за Требевић значи статус парка природе?

Извор: Филтер

Парк природе “Требевић” проглашен је на посљедњој сједници Владе Републике Српске и сада је једно од 33 заштићена подручја у Српској. Обухвата већи дио масива планине Требевић, те клисурасте долине Миљацке, што је површина од 5.036 хектара.

Проглашавањем Парка природе “Требевић” заштићеним подручјем, Република Српска добила је 73.023 хектара заштићеног подручја, што представља 2,96 одсто републичке територије.

Појашњавајући шта ће статус парка природе значити, министар за за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Сребренка Голић, у изјави Срни, наводи да је на цјелокупној површини парка установљен режим заштите другог и трећег степена.

“То значи да је забрањено сакупљање и искоришћавање строго заштићених дивљих биљних и животињских врста, осим у научноистраживачке сврхе с циљем унапређења природних вриједности. Забрањује се уништавање дивљих врста биљака и гљива, узнемиравање, повређивање, уништавање и тровање дивљих животињских врста, непланско порибљавање вода, депоновање отпада, изградња хидроенергетских објеката, извођење грађевинских радова који могу проузроковати значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких и хидролошких обиљежја, сјеча шуме, осим с циљем унапређења стања и очувања станишта, ријетких и угрожених врста”, нагласила је Голићева.

Парком природе “Требевић” управљаће Град Источно Сарајево, тачније, јавна установа коју ће Град основати.

“Управљач обавља послове очувања, унапређивања, промовисања природних и других вриједности, те одрживог коришћења заштићеног подручја с циљем валоризације туристичких и спортско-рекреационих функција, као и послове спровођења прописаних режима заштите и очувања природног добра”, додала је Голићева.

У складу са Законом о шумама, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске управља и газдује шумама и шумским земљиштем у Парку природе “Требевић”.

Средства за заштиту и развој Парка природе биће обезбјеђена из буџета Републике Српске у складу са постојећим средствима за те намјене, буџета јединица локалне самоуправе и из осталих извора финансирања.

Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева поручује да је пред Градом још много посла, али да је најважније урађено.

Требевић је, каже Ћосић, заштићен од претјераног насељавања и урбанизације, од уништавања животињског и биљног свијета, од уништавања инфраструктуре, угрожавања водотокова и чистог ваздуха и свега онога што може неповратно да уништи ову планину.

Он је поручио да за Требевић почиње једна потпуно нова епоха и другачији начин заштите.

Filter 2019