Fri. Sep 30, 2022
ћирилица /латиница

Услови које вишечлане породице морају да испуне да би добиле 750 марака

Извор: capital.ba

Породице са четворо и више дјеце у Републици Српској примаће 750 KМ мјесечно, уколико је један од родитеља незапослен и под условом да најстарије дијете није старије од 18 година.
То су само неки од услова који су дефинисани Одлуком о исплати финансијске помоћи за вишечлане породице, а која је објављена у Службеном гласнику РС.

Ову помоћ обећала је Влада РС као дио мјера пронаталитетне политике пред сам почетак предизборне кампање, а последње информације показују да су припремљени услови који требају да регулишу ову област до краја ове године.

Родитељ може остварити ову помоћ ако је незапослен, да има четворо или више дјеце, од којих је најстарије дијете у доби до 18 година живота, да има држављанство БиХ/РС и да има мјесто пребивалишта у Републици Српској и на територији Брчко Дистрикта БиХ са ентитетским држављанством РС на дан ступања на снагу ове одлуке.

Финансијска помоћ по овој одлуци обезбјеђује се у мјесечном износу од 750 KМ, а почиње са септембром 2022. године.

Исплата ове финансијске престаје кад најмлађе дијете наврши 18 година живота, смрћу корисника, заснивањем радног односа, остваривањем права на пензију, губитком држављанства Републике Српске и БиХ И промјеном пребивалишта изван РС или територије Брчко Дистрикта БиХ.

Родитељи могу добити ову врсту подршке на два начина. Први је ако се пријаве на јавни позив, који ће припремити Министарство породице омладине РС, те након што се утврди да ли испуњавају услове. Други би ишао по аутоматизму, ако је родитељ корисник права из дјечије заштите.

У овој одлуци је прецизирано да се финансијска помоћ односи се на 2022. годину, те да ће права из ове области бити предмет законске регулативе чија примјена се очекује ступањем на снагу 1. јануара 2023. године као трајна мјера пронаталитетне политике.

Према ранијим најавама овом мјером би требало бити обухваћено 1.300 породица.

Filter 2019