Thu. Sep 29, 2022
ћирилица /latinica

Novčana pomoć od 100 KM za civilne žrtve rata i žrtve ratne torture

Izvor: RTRS

Vlada Republike Srpske donijela je danas na 184. sjednici u Banjaluci Odluku o dopuni Odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći boračkim kategorijama i penzionerima Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Dopunom Odluke jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100,00 KM biće obezbijeđena i civilnim žrtvama rata i žrtvama ratne torture kao posebnim kategorijama stanovništva.

Isplatom jednokratne novčane pomoći biće obuhvaćeno 2.320 lica od čega 1.035 korisnika civilne lične invalidnine i 1.285 civilne porodične invalidnine, te 196 žrtava ratne torture koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja, navodi se u saopštenju.

Iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske podsjećaju da je Vlada Republike Srpske na 175. sjednici, održanoj 23. juna 2022. godine, donijela odluku kojom je obezbijedila isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100,00 KM boračkim kategorijama i penzionerima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava, kojom je data saglasnost da se Ministarstvu privrede i preduzetništva na raspolaganje stavi dodatnih 1.500.000,00 KM po Javnom pozivu za direktna ulaganja, te će umjesto ranije planiranih 12.000.000,00 KM, sredstva za ove namjene iznositi 13.500.000,00 KM, navodi se u saopštenju.

Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja raspisan je 25. marta 2022. godine i na isti se prijavilo 312 privrednih subjekata iz najznačajnijih oblasti prerađivačke industrije.

S obzirom na veliku zainteresovanost privrednih subjekata i vrijednost investicionih projekata, za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija planiran je veći iznos podsticaja za navedene namjene, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske danas je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava.

Izmjenama i dopunama predmetne odluke, u prioritetne projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava namijenjenih za javne investicije u 2022. godini, Vlada je uvrstila i projekat “Opremanje osnovnih škola informaciono-komunikacionom opremom i implementacija bežične internet mreže u svim školama – faza 1”, vrijedan četiri miliona KM.

Cilj prve faze projekta je kvalitetnije odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa uz lakše usvajanje znanja i bolje ishode učenja u skladu sa svjetskim trendovima u oblasti obrazovanja.

U prioritetne projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2022. godinu, uvršten je i projekat “Ulaganja u objekat Ortopedska hirurgija u Slatini – nabavka radova, medicinske i nemedicinske opreme i namještaja”, koji će biti podržan sa 10 miliona KM.

Ova odluka donesena je na osnovu prethodno razmotrene Informacije o kapitalnim ulaganjima i sredstvima za kapitalne investicije JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, te usvajanja zaključka o potrebama finansiranja.

Takođe, usvojenim izmjenama i dopunama predmetne odluke o prioritetnim projektima, Vlada Srske je u 2022. godini planirala i podršku projektu “Izgradnja ulice Nedeljka Savičića u opštini Čelinac” ukupne vrijednosti 250.000 KM.

Kako je navedeno u obrazloženju ovog projekta, prioritet je izgradnja lokalnog puta – ulice Nedeljka Savičića (takozvana Stara pruga), koja je alternativa magistralnom putu Banjaluka – Čelinac – Kotor Varoš.

Na današnjoj sjednici, Vlada Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, kojom se propisuju postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava za razvoj turizma u Republici Srpskoj.

Predmetna materija trenutno je uređena Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/18, 49/20 i 114/21), a pojedina rješenja iz ove Uredbe bilo je potrebno izmijeniti i usaglasiti sa Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte, koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, posebno po pitanju prethodnih, opštih uslova koje moraju ispuniti svi podnosioci zahtjeva za finansiranje.

Izmjenama i dopunama osnovne Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu sredstava granta za razvoj turizma predviđaju se opšti uslovi koji se odnose na prethodne provjere statusa podnosilaca zahtjeva za finansiranje zavisno od oblika organizovanja (vođenje stečajnog postupka ili postupka likvidacije), vođenje spora sa podnosiocima zahtjeva zbog nenamjenski utrošenih sredstava iz prethodnih godina, usaglašavanje podataka sa drugim institucijama po pitanju finansiranja projekta u oblasti turizma s ciljem izbjegavanja duplog finansiranja istih projektnih prijedloga od strane različitih nosioca javne vlasti.

Navedeni opšti uslovi su univerzalni i odnose se na sve vrste postupka kojima se po Zakonu o turizmu dodjeljuju namjenska sredstava iz budžeta Republike Srpske za razvoj turizma.

Novinu predstavlja i to da će pojedine opšte uslove za dodjelu namjenskih sredstava provjeravati Ministarstvo trgovine i turizma po službenoj dužnosti, a u saradnji sa drugim republičkim organima uprave, što se prevashodno odnosi na provjeru uslova izmirenih poreskih obaveza i registracionog statusa podnosioca zahtjeva.

Vlada Srpske na današnjoj sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01. januara do 30. septembra 2022. godine, na poziciji Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 313.797,25 KM, navodi se u saopštenju.

Navedeni iznos sredstava iz ove Odluke biće dodijeljen za finansiranje projekata i programa Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra Banja Luka, Udruženja multiple skleroze regije Istočna Hercegovina, Dnevnog centra za dnevno zbrinjavanje odraslih osoba sa posebnim potrebama od 18 do 47 godina starosti “Moja nada” Nevesinje, Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, Centra za društveni razvoj Fortuna grupa Banjaluka, Udruženja građana “Sloboda” Banjaluka, Udruženja mladih Čelinac, Opštinske organizacija Crvenog krsta Osmaci, JU Centra za socijalni rad Milići, Udruženja transplantiranih Srpske, Banjaluka, JU Centra za socijalni rad Čajniče, Udruženja dijabetičara Prijedor, Udruženja građana za pomoć oboljelim od astme i KOPB “Anemona”, JU Centra za socijalni rad Srebrenica, Saveza društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpska – Banjaluka, Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske, Saveza distrofičara Republike Srpske Banjaluka, Udruženja porodica i prijatelja osoba sa tuberoznom sklerozom, te Udruženja građana “Institut za javnu upravu i javne politike” Doboj.

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 5. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta za 2022. godinu. Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću propisano je da raspodjelu sredstava od igara na sreću vrši, između ostalih, i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, u iznosu od 50 odsto od ukupnih sredstava iz člana 4. stav 1. Uredbe.

Vlada Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period od 2022. do 2024. godine.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razrađena je okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti u periodu 2022.-2024. godine, okvirno su planirana finansijska sredstva i određeni nosioci njihove realizacije.

Akcioni plan je izrađen u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske koji su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti.

Filter 2019