Fri. Aug 19, 2022
ћирилица /latinica

Povećan topli obrok zaposlenima u institucijama BiH

Izvor: Srna

Savjet ministara BiH je na 54. redovnoj sjednici donijelo odluku o povećanju iznosa “toplog obroka” zaposlenim u institucijama BiH.

Prema odluci iznos “toplog obroka” od 1.9.2022. godine zaposlenim u institucijama BiH biće povećavan sa 8 KM na 11 KM.

Od ovog povećanja biće izuzeti izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici).

Njima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6 KM.

Jednoglasno usvojen dokument okvirnog budžeta do 2025. godine

Savjet ministara jednoglasno je usvojio Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023-2025. godine.

Dokument će biti usaglašen sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalni savjet BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ovaj dokument sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2024. i 2025. godinu.

Prema Dokumentu okvirnog budžeta institucija, ukupni okvir finansiranja institucija BiH za 2023. godinu iznosi 1.275.400.000 KM, od čega je finansiranje od indirektnih poreza 1.020.500.000 KM.

Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2024. godinu u iznosu 1.254.200.000 KM, a za 2025. godinu okvirne procjene iznose 1.251.300.000 KM.

Omogućen izvoz drvenih briketa

Savjet ministara donio je odluku o izmjenama odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, kojom se omogućava izvoz iz BiH drvenih briketa, s obzirom da na tržištu BiH nema zainteresovanih kupaca.

Navedena odluka donesena je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

“Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zatražilo omogućavanje izvoza briketa koji su dodatni proizvod u drvnoj industriji i bez tržišta u BiH, pa bi zbog troškova njihovog skladištenja bila dovedena u pitanje proizvodna radna mjesta i opstanak drvoprerađivačkih subjekata koji su do sada izvozili ovaj proizvod”, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Usvojena srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH

Savjet ministara takođe je danas usvojio Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2021-2024. godine, čime se ispunjava jedna od obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara.

Ova strategija zasnovana je na srednjoročnim strategijama upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, uključujući i spoljni dug institucija BiH.

Osnovni cilj ove strategije je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i Brčko distrikta uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika.

Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara će prilikom budućeg spoljnog zaduživanja primjenjivati smjernice definisane ovom strategijom.

Smanjeni rashodi i broj zaposlenih u institucijama BiH

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojio Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prošlu godinu u iznosu od 1.056.921.442 KM, koje je za šest odsto više u odnosu na plan.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 929.555.358 KM i manji su za oko 59,5 miliona KM zbog privremenog finansiranja institucija BiH tokom cijele prošle godine, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Smanjenje rashoda se u prvom redu odnosi na manje izvršenje tekućih grantova i transfera, kao i manje izvršenje kapitalnih izdataka institucija BiH u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale su na istom nivou kao u 2012. godini, čime je nastavljena primjena odluka Savjeta ministara o njihovom smanjivanju. Istovremeno je prošloj godini zabilježeno smanjenje broja zaposlenih u institucijama BiH.

U prošloj godine sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog državnog duga su izmirene blagovremeno u ukupnom iznosu 772.787.436 KM.

Filter 2019