Fri. Aug 19, 2022
ћирилица /латиница

Повећан топли оброк запосленима у институцијама БиХ

Извор: Срна

Савјет министара БиХ је на 54. редовној сједници донијело одлуку о повећању износа “топлог оброка” запосленим у институцијама БиХ.

Према одлуци износ “топлог оброка” од 1.9.2022. године запосленим у институцијама БиХ биће повећаван са 8 КМ на 11 КМ.

Од овог повећања биће изузети изабрани и именовани званичници (чланови Предсједништва БиХ, посланици и делегати Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајући Вијећа министара БиХ, министри и замјеници, руководиоци институција и њихови замјеници).

Њима накнада за исхрану неће бити повећана и износиће 6 КМ.

Једногласно усвојен документ оквирног буџета до 2025. године

Савјет министара једногласно је усвојио Документ оквирног буџета институција БиХ за период 2023-2025. године.

Документ ће бити усаглашен са Глобалним оквиром фискалног биланса и политика у БиХ за исти период, након што га усвоји Фискални савјет БиХ, саопштено је из Савјета министара.

Овај документ садржи средњорочни оквир буџета институција БиХ и прелиминарни нацрт буџета институција БиХ за 2023. годину, заједно са прелиминарним процјенама расхода за 2024. и 2025. годину.

Према Документу оквирног буџета институција, укупни оквир финансирања институција БиХ за 2023. годину износи 1.275.400.000 КМ, од чега је финансирање од индиректних пореза 1.020.500.000 КМ.

Истовремено су прелиминарно дати расходи институција БиХ за 2024. годину у износу 1.254.200.000 КМ, а за 2025. годину оквирне процјене износе 1.251.300.000 КМ.

Омогућен извоз дрвених брикета

Савјет министара донио је одлуку о измјенама одлуке о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огревног дрвета и производа од дрвета, којом се омогућава извоз из БиХ дрвених брикета, с обзиром да на тржишту БиХ нема заинтересованих купаца.

Наведена одлука донесена је на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

“Претходно је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске затражило омогућавање извоза брикета који су додатни производ у дрвној индустрији и без тржишта у БиХ, па би због трошкова њиховог складиштења била доведена у питање производна радна мјеста и опстанак дрвопрерађивачких субјеката који су до сада извозили овај производ”, саопштено је из Савјета министара.

Усвојена средњорочна стратегија управљања дугом БиХ

Савјет министара такође је данас усвојио Средњорочну стратегију управљања дугом БиХ за период 2021-2024. године, чиме се испуњава једна од обавеза из Акционог плана за спровођење Реформске агенде на нивоу Савјета министара.

Ова стратегија заснована је на средњорочним стратегијама управљања дугом Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта, укључујући и спољни дуг институција БиХ.

Основни циљ ове стратегије је обезбјеђивање финансијских средстава за финансирање потреба БиХ, Републике Српске и Федерације БиХ и Брчко дистрикта уз прихватљиви ниво трошкова финансирања и ризика.

Додатни циљ представља развој домаћег тржишта хартија од вриједности.

Министарство финансија и трезора у Савјету министара ће приликом будућег спољног задуживања примјењивати смјернице дефинисане овом стратегијом.

Смањени расходи и број запослених у институцијама БиХ

Савјет министара је, на приједлог Министарства финансија и трезора, усвојио Извјештај о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза за прошлу годину у износу од 1.056.921.442 КМ, које је за шест одсто више у односу на план.

Укупно остварени расходи и издаци износили су 929.555.358 КМ и мањи су за око 59,5 милиона КМ због привременог финансирања институција БиХ током цијеле прошле године, саопштено је из Савјета министара.

Смањење расхода се у првом реду односи на мање извршење текућих грантова и трансфера, као и мање извршење капиталних издатака институција БиХ у односу на претходну годину.

Бруто плате и накнаде трошкова запослених остале су на истом нивоу као у 2012. години, чиме је настављена примјена одлука Савјета министара о њиховом смањивању. Истовремено је прошлој години забиљежено смањење броја запослених у институцијама БиХ.

У прошлој године све доспјеле обавезе по основу спољног државног дуга су измирене благовремено у укупном износу 772.787.436 КМ.

Filter 2019