Mon. Aug 15, 2022
ћирилица /латиница

На универзитетима 1.700 мјеста слободно, студијски програми пред гашењем

Фото: Screenshot

Извор: Независне новине

Након првог уписног рока на универзитетима у Источном Сарајеву и Бањалуци остало је слободних мало мање од 1.700 мјеста, а као и претходних година за физику, математику, пољопривредне науке, српски језик и књижевност и још неке студијске програме интересовање студената практично и не постоји, због чега је неопходна ревизија.

На Универзитету у Источном Сарајеву нико није уписао филозофију, математику и физику, док је српски језик од 35 планираних студената уписао свега један.

Студијски програм географија на Универзитету у Источном Сарајеву уписао је само један студент тако да је остало још 29 слободних мјеста, док је на Пољопривредном факултету гдје је планиран упис 110 студената мјеста остало за њих још 69.

На Универзитету у Источном Сарајеву одобрен је упис 1.693 студента и остало је слободних 876 мјеста.

Слична је ситуација и у Бањалуци, гдје је одобрен упис 2.500 студената, а у првом уписном року уписано их је 1.685, тако да је мјеста остало за још 815. Као и на Универзитету у Источном Сарајеву, студенти немају интерес за српски језик и књижевност, гдје је од одобрених 30 уписано свега седам студената. Физику је на Универзитету у Бањалуци од 15 одобрених уписало свега три студента, исто као и филозофију. Од укупно 80 одобрених, Пољопривредни факултет у Бањалуци уписало је свега 15 студената, с тим да је Смјер анимална производња уписало свега четири студента, а аграрну економију и рурални развој свега један студент.

“Пријемни су били, завршени су и сад одмах неко рјешење немамо, али дефинитивно треба сјести, анализирати и видјети шта се дешава. Потребна је реорганизација, и ревизија треба и биће. Морамо све анализирати, комплетно високо образовање како јавно, тако и приватно и тражити рјешења. Питање је комплексно и детаљно га треба анализирати и тражити рјешења: да ли је то гашење или спајање сродних студијских програма, не можемо знати без анализе “, рекла је Недељка Ивковић, предсједница Савјета за високо образовање Републике Српске.

Када је ријеч о Универзитету у Источном Сарајеву, у првом уписном року попуњена су мјеста само на студијским програмима рачунарство и информатика, и студијски програми медицине и стоматологије, док су на Универзитету у Бањалуци попуњена мјеста само на Машинском факултету, и то на смјеровима производно машинство и мехатроника те на Факултету безбједносних наука, који је у првом року уписао свих 130 студената, колико им је дозвољено.

Када је ријеч о броју студената, у проблему је и Природно-математички факултет у Бањалуци, који је добио дозволу за упис 155 студената, а уписао 80, с тим да је, рецимо, од планираних 15 физику уписало свега три студента, а екологију и заштиту животне средине од планираних 15 није уписао ниједан студент. Географију је од планираних 15 уписало свега пет студената, док Смјер техничко васпитање и информатика од планираних 10 није уписао ниједан студент.

“Уписали смо више него прошле године. Што се тиче конкретно географије, радили смо трансформацију општег смјера у ГИС и туризам и очекујемо студенте идуће године. Трудимо се да пратимо потребе тржишта и у плану је трансформација смјера биологија, али у сваком случају потребна је реорганизација студијских програма и каква је ситуација уопште ми смо на ПМФ-у задовољни. Данас су веће могућности, млади све више одлазе у иностранство на студирање и ми морамо нешто предузети. Тешко је на основу једне године говорити о трендовима, али реорганизација треба”, рекао је Горан Трбић, декан Природно-математичког факултета у Бањалуци.

Filter 2019