Fri. Aug 19, 2022
ћирилица /латиница

За стамбене кредите младих брачних парова до сада издвојено 17 милиона КМ

Извор: Срна

 Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Соња Давидовић рекла је у интервјуу Срни да је укупно 17 милиона КМ издвојено за субвенционисање каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове од 2008. године.

Давидовићева је истакла да је кроз овај програм, укључујући посљедњи расписани конкурс, укупно додијељено 4.780 субвенција.

“До краја 2021. године је утрошено око 15 милиона КМ, а закључно са 2022. годином биће издвојено 17 милиона КМ за те намјене”, прецизирала је Давидовићева. Давидовићева је навела да Министарство породице реализује програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите код ИРБ-а како би младим и младим брачним паровима до 35 године било омогућено да ријеше стамбено питање, као предуслова за оснивање и развој здраве породице, као и повећање наталитета и останак младих у Републици Српској.

“Ријеч је о пројекту на који смо поносни јер интересовање константно, а поступак избора корисника врло транспарентан, јер субвенције нису одобрене само онима који нису испуњавали услове”, истакла је Давидовићева.

УСКОРО АЛИМЕНТАЦИОНИ ФОНД

Давидовићева је изјавила да се у Српској планирано оснивање алиментационог фонда чији би корисници била дјеца до 18 година, односно до завршетка средњег образовања којим је потребна подршка Републике Српске да остваре право на привремено издржавање.

“Право на привремено издржавање од Фонда има дијете чији дужник бавезе издржавања, на основу извршне исправе, не извршава или дјелимично извршава обавезу издржавања, на начин да нису плаћена три мјесечна оброчна давања и више мјесечних оброчних давања издржавања у посљедњих 12 мјесеци узастопно или са прекидима, рачунајући од дана када је покренут извршни поступак”, прецизирала је Давидовићева.

Она је навела да Закон о привременом издржавању дјеце Републике Српске /алиментациони фонд/ први пут јасно дефинише, између осталог, право на привремено издржавање и кориснике овог права, поступак за остваривање права, исплату и поврат износа привременог издржавања.

“Основни разлог за доношење Закона о привременом издржавању дјеце јесте потреба за унапређењем положаја дјеце и младих којим је потребна подршка Републике да остваре законско право на издржавање, а о овом, изузетно значајном акту, расправљали су и народни посланици и упутила га у јавну расправу”, рекла је Давидовићева.

Она је истакла да се до потпуног намирења потраживања од обвезника издржавања, обвезнику издржавања одбити издавање путне исправе, односно путна исправа ће се одузети, у складу са законом којим се уређује област издавања путних исправа.

“Оснивање новог фонда, са посебном намјеном по овом осјетљивом друштвеном питању, јасно показује опредјељење институција да се ухате у коштац са несавјесним законским дужницима, када је ријеч о издржавању дјеце”, нагласила је Давидовићева.

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ДОНОСИ И МЈЕРЕ ЗА ОДСТАНАК МЛАДИХ

Давидовићева је напоменула да је Министарство породице, омладине и спорта у завршној фази израде омладинске политике Републике Српске од 2022. до 2026. године, чији ће посебан дио бити посвећен подршци останку младих, са новим мјерам.

Она је рекла да је током припреме документа извршена анализа спровођења претходне стратегије у овој области, те је анкетирано 1.988 младих, од 14 до 35 година из 34 јединице локалне сампоуправе.

“Резултати истраживања су употребљени како би се утврдило тренутно стање, али и упоредило са претходним, те креирале препоруке за нову петогодишњу стратегију, у којој ће посебан дио бити посвећен управо подршци останку младих, са новим мјерама, али ће такође бити посвећена пажња и здрављу младих, омладинском активизму и раду”, рекла је Давидовићева.

КАМПАЊА “ЗА ПОТПУНУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ

Давидовићева је истакла да је у оквиру кампање “За потпуну подршку породици”, која је посвећена подршци вишечланим породицама у стању социјалне потребе, помоћ стигла за многе од њих широм Српске.

“Људима је важно да осјете да имају подршку институција, да поразговарамо с њима, саслушамо с каквим се проблемима сусрећу и покушамо пронаћи институционално рјешење. Ова кампања је и замишљена као подршка породици, не само у материјалном, већ у сваком другом смислу и реакције на терену су заиста добре”, рекла је Давидовићева.

Она је рекла да је са сарадницима посјетила бројне породице, чули многе приче, те да су у свакој кући дочекани и испраћени са осмијехом. “У тим породицама влада љубав и са свим изазовима се сусрећу заједничким снагама, а то је снага сваке породице.

Циљ нам је да кроз ову кампању и институционалне мјере подршке породици, побољшамо услове живота за све породице у Републици Српској, јер је здрава и јака породица темељ сваког озбиљног друштва и државе”, нагласила је Давидовићева.

ОМОГУЋЕНА ЕФИКАСНИЈА БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ У СРПСКОЈ

Када је ријеч о борби против насиља у породици, Давидовићева је као најважнији резултат у овој години издвојила усвајање новог општег протокола о поступању у овим случајевима у Републици Српској.

Она је навела да протокол, између осталог, садржи начине подршке и помоћи жртвама, облике сарадње и размјене потребних података субјеката заштите, као и поступање Министарства породице као надлежног за надзор и праћење примјене Закона о заштити од насиља у породици.

“Општи протокол о поступању у случајевима насиља у породици у Републици Српској усаглашен је између Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства просвјете и културе, Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства породице, омладине и спорта”, рекла је Давидовићева.

Давидовићева је навела да је министарство на чијем је челу припремило овогодишњи Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици, који је усвојила Влада Републике Српске, усмјерен првенствено на информисање и подизање свијести јавности о овом виду насиља као друштвеном проблему.

Она је рекла да Акциони план фокусиран и на ефикасну примјену Закона о заштити од насиља у породици с циљем пружања подршке жртвама, унапређење мултидисциплинарног и координисаног система заштите жртава, кроз израду и јачање мултисекторских модела спречавања и сузбијања ове негативне појаве.

Према њеним ријечима, Акциони план је усмјерен и на усавршавање поступања службених лица при субјектима заштите с циљем ефикасне примјене хитних мјера заштите, као и смањења ризика од понављања насиља, те праћење примјене Закона о заштити од насиља у породици и унапређење евиденције, статистике и истраживања у овој области.

НОВИНА – ПРАВИЛНИЦИ О КОНЦЕСИОНИМ НАКНАДАМА У СПОРТУ

Када је ријеч о спорту, Давидовићева је рекла да ускоро бити расписан овогодишњи конкурс за стипендије које Министарсво додјељује перспективним спортистима, спортистима инвалидима и потенцијалним олимпијским кандидатима.

Она је истакла да је циљ додјеле стипендија мотивисање и награђивање спортиста за остварене резултате и даље напредовање, те прецизирла да се на годишњем нивоу за ове намјене издаваја 130.000 КМ.

Давидовићева је навела да стипендије за перспективне и спортисте са инвалидитетом на годишњем нивоу износе 2.000 КМ, а за потенцијалне олимпијских кандидате 3.000 КМ.

Она је указала да је Закон о спорту унио је доста новина у спортски систем Републике Српске, те да спортски колективи још усклађују своје докуименте и функционисање са новим прописима. Као једну од новости она је поменула доношење правилника о концесионим накнадама у области спорта који предвиђа процедуру, услове и начин одређивања висине ове накнаде и банкарских гарација.

Она је изјавила да су се посљедњим измјенама Закона о концесијама и уврштавањем области спорта у тај закон, створили основни предуслови да Република Српска уступа спортске објекте над којима газдује, уз концесиону накнаду заинтересованим привредним субјектима.

Давидовићева је рекла да је подзаконским актима регулисана област спортских занимања и звања, као и начин и поступак обављања стручног усавршавања и оспособљавања у оквиру континуиране едукације у спорту и о начину издавања, обнављања и одузимања лиценце и дозволе за рад.

“На овај начин омогућиће се свим спортским стручњацима и стурчњацима у спорту, који до сада нису имали референтно знање за рад са млађим категоријама, односно дјецом до 14 година, да кроз јединствен систем едукације стекну неопходна знања како би могли да обављају овај изузетно одговоран посао”, појаснила је Давидовићева.

Filter 2019