Sun. Jun 26, 2022
ћирилица /латиница

Конкурс за упис кадета на Полицијску академију и за САЈ

Извор: РТРС

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 280 кадета мушког пола у XXV класу Полицијске академије Бањалука и упис 20 кадета мушког пола у XI класу Специјалне антитерористичке јединице, саопштено је из МУП-а Српске.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

– да има држављанство Републике Српске, односно БиХ,

– да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

– да има најмање IV степен стручне спреме,

– да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

– да против лица није покренут кривични поступак,

– да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

– да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

– да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

– да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

– да посједује возачку дозволу Б категорије.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку и на број телефона 051/333-606.

Конкурс је отворен до 16. јуна 2022. године.

Filter 2019