Fri. May 27, 2022
ћирилица /латиница

У плану изградња фабрике воде на Тјентишту

Извор: Независне новине

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС расписало је јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију изворске воде на Тјентишту, односно у плану је изградња фабрике флаширане природне изворске воде на подручју Тјентишта у општини Фоча.
Наиме, како је наведено у јавном позиву који је расписан 21. марта ове године, а отворен је до 20. априла 2022, планирана је експлоатација изворске воде на локацији Тјентиште, општина Фоча, и биће додијељена у сврху изградње фабрике за потребе флаширања и то у количини од 5,89 литара по секунди.

“Kоличине воде измјерене су од стране подносиоца иницијативе, а обавеза овјере резерви подземне воде биће дефинисана уговором о концесији. Производња се може планирати на дужи период, с обзиром на велику издашност изворишта”, стоји у овом јавном позиву.

Надаље се наводи да је процијењена вриједност инвестиције 3.094.076 KМ.

“Понуђач је дужан да уз понуду достави студију оправданости додјеле концесије с елементима процјене заштите животне средине, израђену од стране референтног домаћег или страног привредног друштва или другог правног лица”, наводи се у јавном позиву.

С обзиром на то да је Тјентиште дио Националног парка “Сутјеска”, најстаријег и највећег националног парка у БиХ, поставља се питање да ли ће изградња фабрике у овом парку утицати на биодиверзитет тог јединственог подручја.

Kако су за “Независне новине” рекли у НП “Сутјеска”, локација која је предвиђена за изградњу фабрике за производњу флаширане воде налази се изван обухвата Националног парка “Сутјеска”, али је свеједно неопходно штетан утицај човјека свести на најмању могућу мјеру.

“Јавна установа Национални парк ‘Сутјеска’ има превасходну улогу заштите и очувања природних и културно-историјских вриједности. Kако удаљеност локације у односу на заштићено подручје није велика, предлажемо да се у оквиру мјера заштите, што је могуће више, спријече штетни утицаји човјека на ово подручје”, казала је за “Независне новине” Винка Kрсмановић, виша стручна сарадница за заштиту и унапређење флоре, фауне, замљишта и вода у НП “Сутјеска”.

Додала је да рјешење инфраструктуре и инсталација, водовод, канализација, електро и путна комуникација, не обухвата подручје националног парка и налази се изван граница заштићеног подручја.

“Начин и обим кориштења локалитета треба да буду такви да сведу на најмању могућу мјеру сваки облик угрожавања природног амбијента. Неопходно је поштовање свих мјера заштите у односу на непосредну близину заштићеног подручја националног парка, због посебних природних вриједности и својстава”, навела је Kрсмановићева.

Подручје Тјентишта посебну популарност је добило код млађе популације због “Нектар ОK феста”, који се одржава на овом подручју. Да ли ће и на који начин изградња фабрике воде утицати на одржавање овог фестивала, за “Независне новине” је прокоментарисао Дубравко Сувара, директор “ОK феста”, који наводи да се на подручју како НП “Сутјеска”, тако и у било којој другој природној средини, потребно држати начела о одрживости.

“То значи да ресурс треба ставити у функцију, али никако да ресурс угрози биодиверзитет овог националног парка или било ког другог природног подручја”, рекао је Сувара.

Filter 2019