Fri. May 27, 2022
ћирилица /латиница

Влада утврдила Нацрт породичног закона

Извор: Филтер

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 166. сједници, одржаној у Бањој Луци, Нацрт Породичног закона којим су унапријеђени постојећи и уведени нови модели заштите дјетета, посебно у погледу права на слободу изражавања мишљења и заштите интереса дјетета, као и породице. 

“Унапријеђен је модел одређивања издржавања дјетета на начин да се прописује минимални и максимални износ издржавања. Према Нацрту закона,  износ издржавања не може бити мањи од 15 одсто од просјечне плате у Републици Српској за свако издржавано лице, нити већи од 50 одсто од укупних мјесечних прихода даваоца издржавања за сва лица која траже издржавање”, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе РС.

Овим Нацртом, уређење вршења родитељског права и одржавање личних односа даје се у надлежност суду, чиме се обезбјеђује већа и сигурнија заштита родитељског права и дјечија, за разлику од садашњег уређења, које је повјерено центрима за социјални рад, што је у пракси представљало проблем у погледу провођења одлука и непостојању механизма за њихово извршење. 

Нацртом закона, уводи се и нови институт – заједничко вршење родитељског права и након развода брака, који родитељима који не воде заједнички живот даје могућност заједничког вршења родитељског права, ако закључе споразум о заједничком вршењу родитељског права и ако суд процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

“Увођењем института – право на породични дом, дефинисано је да су то непокретности у којима живе родитељи и њихова малољетна или усвојена дјеца, a да брачни супружник, за вријеме трајања брака, не може отуђити или оптеретити породични дом који представља заједничку имовину, без сагласности другог брачног супружника која се даје у форми нотарски обрађене исправе”, додаје се у саопштењу.

У случају развода брака у породичном дому остаје родитељ којем је повјерено вршење родитељског права односно са којим дијете живи.

Filter 2019