Sun. Nov 27, 2022
ћирилица /latinica

Nepravilnosti u Gradu – sporne isplate volonterima i izgradnja igrališta u 2020.

Izvor: Srna/Filter

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo na današnjoj sjednici razmatrali su informaciju o izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

Revizija je utvrdila određene propuste i nepravilnosti pa je Grad za 2020. godinu dobio mišljenje s rezervom. Odbornici su stoga usvojili Plan za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka navedenih u izvještaju.

Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman rekao je da je bilo kršenja određenih zakonskih rješenja.

“Najkrupnije na šta je revizor skrenuo pažnju je sprovođenje određenih radnji na samoj izgradnji dječijeg igrališta na Palama. U izvještaju glavnog revizora navedeno je da je izvođač završio radove 15. novembra, obavijestio Nadzorni organ koji pravi zapisnik 20. novembra, a tek 4. decembra se potpisuje ugovor”, istakao je Koroman, navodeći da takvi propusti ne bi smjeli da se dešavaju nigdje.

Odgovarajući na pitanje da li će neko odgovarati za to, Koroman je rekao da postoje revizori i druge službe koje će preduzimati dalje aktivnosti.

On je rekao da je glavni revizor uočio i nepravilnosti u vezi sa isplatom iznosa od po 200 KM za oko 50 volontera, koliko ih je u Skupštini grada bilo 2020. godine.

Koroman je naveo da je revizor naložio da Skupština grada za dva objekta – farmu krava u Kijevu i jedan objekat na Palama donese potrebne odluke da bi bili privedeni krajnjoj namjeni, da bi bio definisan vlasnik i da bi se uknjižilo ili isknjižilo iz poslovnih knjiga.

On je rekao da je u revizorskom izvještaju navedeno da knjigovodstveno u konsolidovani izvještaj Grada nije bila uvrštena Matična biblioteka, jer je njeno finansiranje u tom periodu bilo jednim dijelom iz grada, a jednim dijelom iz Republike Srpske.

Odbornik SDS-a Predrag Šarović istakao je da su na današnjoj sjednici sve tačke usvojene jednoglasno, a da je najviše pažnje privukao upravo revizorski izvještaj. On smatra da je današnjoj sjednici trebao da prisustvuje neko ko je radio taj izvještaj.

“Moje lično mišljenje je da ko god čini krivično djelo treba za njega i da odgovara i revizorski izvještaj se mora poštovati”, naglasio je Šarović, istakavši da za sve propuste koje je utvrdio revizor neko treba da odgovora.

Na današnjoj sjednici usvojena je i informacija o preventivnom djelovanju protiv zloupotrebe droga i opojnih sredstava na području grada Istočno Sarajevo za 2021. godinu.

Koroman je naglasio da je to veoma raširena pošast u društvu i dodao da je na nivou BiH donesena Strategija 2018-2023. godina gdje svako ima neku ulogu da bi se smanjila upotreba narkotičkih sredstva.

“Grad i lokalne zajednice mogu da sprovode edukaciju u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama, zajedno sa školama, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom da bi na vrijeme edukovali omladinu, detektovali ko je krenuo tim putem, da bi krenulo njegovo izlječenje i resocijalizacija”, rekao je Koroman.

On je istakao da su danas zadužili Gradsku upravu da u narednom periodu organizuje sastanak i sazove sve institucije koje sprovode bilo kakve aktivnosti na nivou grada da bi koordinisali aktivnosti i ako je potrebno grad Istočno Sarajevo će obezbijediti i određena finansijska sredstva da bi efekat bio što bolji.

Skupština grada usvojila je i odluku o prostornom uređenju i građenju na području grada, te odluku o kupovini i adaptaciji objekta za potrebe vatrogasnog doma u Trnovu. Predviđeno je da se za tu namjenu iz gradskog budžeta izdvoji do 150.000 KM.

Filter 2019