Tue. Jan 25, 2022
ћирилица /latinica

Jednoglasna podrška Bolnici “Srbija”, odbornici zaključke šalju Vladi RS

Izvor: FILTER/M.K.

Većinom glasova odbornika Skupštine Grada Istočno Sarajevo, usvojen je rebalans budžeta za 2021. godinu u iznosu od 14.897.193 KM, kao i budžet Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 12.631.560 KM.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je značajan udar na budžet to što neće biti oko 1.600.000 maraka od komunalnih taksi, koje se od naredne godine ne plaćaju.

„To je siguran, izvorni prihod Grada ali pridružili smo se mjerama Vlade RS, kao i ostali gradovi i opštine, jer je ovo jedna od mjera olakšica ka privredi. Žao mi je jer je to 12,5% našeg budžeta, ali moraćemo pregovarati sa Ministsrstvom finansija još više sredstava za Grad Istočno Sarajevo.“

Budžet je, dodaje Ćosić, koncipiran tako da su osim statutarnih nadležnosti grada obuhvaćena i investiciona ulaganja.

„Ponosan sam na to što smo usvojili Studiju o održivosti Bolnice „Srbija“ koju su radili naši stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta, a mi smo po jednom zaključku u budžetu već planirali sredstva od 50.000 KM za angažovanje ljekara specijalista koje bolnica nema. Nastavljamo da izdvajamo 30.000 KM za podršku odlasku naših ljekara na specijalizacije. Izdvojili smo 150.000 KM za podršku komunalnim preduzećima u radu sa deponijama. razgovarao sam sa predstavnicima Fonda za zaštitu životne sredine i mislim da će i oni dati još sredstava. Sa 250.000 KM uključujemo se u rješavanje pitanja vodosnabdijevanja. Podržavamo sa 200.000 KM izgradnju prostorija MZ Mokro, zatim za radove na vododvodu Knežina 50.000. Više je sredstava za sport, za kulturu, ali i brojne projekte. Pomažemo Istočnu Ilidžu i Trnovo sa 20.000 KM za saniranje posljedica poplava“, rekao je Ćosić.

Foto: Foto Vaske

Klub odbornika SDS-a nije podržao budžet za 2022. godinu i to iz dva razloga.

„Prvo, jer je planirano 160.000 KM od komunalnih taksi a nedavno je NS RS donijela odluku o ukidanju istih. Drugo, planirano je 1.000.000 KM potraživanja od TAT-a a u rebalansu vidimo da nismo naplatili novac od Laste i Unioninvesta, tako da sumnjamo u naplatu pa smo već na dva miliona potencijalnog deficita“, pojasnio je Predrag Šarović iz SDS-a.

Foto: Foto Vaske

Odbornicima je predstavljena Studija o funkcionisanju i održivosti JZU Bolnica „Srbija“, koju je na zahtjev Grada, uradio tim sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

„ Grad nema nadležnost nad radom Bolnice „Srbija“ ali svi smo svjesni njenog značaja, tražimo najbolje rješenje“, poručio je predsjendik Skupštine grada Branko Koroman, nakon sjednice na kojoj su usvojeni zaključci koji će biti upućeni Vladi Srpske.

Foto: Foto Vaske

Prvi zaključak je da je potrebno pokrenuti aktivnosti na potpisivanju sporazuma sa Univerzitetom za dobijanje statusa Univerzitetske bolnice. Na taj način bi se mogli angažovati profesori sa Medicinskog fakulteta u Foči i povećati broj usluga, kao i prihodi.

Odbornici su jednoglasno usvojili i zaključke da Studija bude osnovni dokument na osnovu koga će se sa Vladom pregovarati o povećanju sredstava za Bolnicu, kao i da se Studija uputi svim skupštinama opština u sastavu grada.

„Mi smo, kao Grad, danas kroz budžet već usvojili dodatno 50.000 KM, pa pozivamo i opštine da shodno svojim mogućnostima pomognu, kako bi Bolnica angažovala dodatni broj specijalista“, rekao je Koroman.

Detaljna analiza govori da je dobar put, koji je i samoodrživ, povećanje broja usluga uz angažovanje većeg broja specijalista. Preporuka je da se opštine i grad uključe u pravljenje polazne tačke i početne korake, kako bi veći prihodi garantovali ostanak specijalista, veće zadovoljstvo pacijenata uz stabilne prihode bolnice.

„Treba se uraditi plan u kome bi deficitarne specijaliste i područja koja nisu pokrivena adekvatnim kadrom popunili kroz angažman renomiranih stručnjaka iz regije, a sredstva za angažman bi obezbijedili Grad i opštine. Građani bi imali usluge koje im sada nisu dostupne i za koje idu u udaljene centre. Po osnovu dijagnostike i specijalističkih usluga, koje finansira Fond, Bolnica bi obezbijedila sredstva dovoljna za obezbjeđenje likvidnosti“, pojašnjava ukratko prof. Predrag Mlinarević, prodekan na Ekonomskom fakultetu i rukovodilac tima koji je izradio Studiju.

Foto: Foto Vaske

Direktor Bolnice Nebojša Šešlija kaže da se poslovanje ove zdravstvene ustanove polako stabilizuje, da mnogo rade na proširenju usluga i da to pokazuje i najveći broj raspisanih specijalizacija. Ali, kaže Šešlija, treba im dodatna pomoć.

„Samo uz pomoć i sistemski pristup svih društvenih faktora i lokalnih zajednica možemo učiniti da u narednih pet godina, kada se vrate i doktori koji su na specijalizaciji, imamo najbolju zdravstvenu zaštitu za stanovnike naše regije”, rekao je Šešlija.

Filter 2019