Mon. Aug 15, 2022
ћирилица /latinica

Odbornici u Istočnoj Ilidži jednoglasno traže hitnu sanaciju korita Željeznice

Izvor: FILTER/M.K.

U Istočnoj Ilidži danas je održana Posebna sjednica Skupštine opštine sa jednom tačkom – Informacija o poplavama na području opštine Istočna Ilidža.

Odbornici su jednoglasno usvojili zaključke koji se odnose na poplave koje su u novembru pogodile ovu opštinu.

ZAKLJUČCI

1. Opština Istočna Ilidža je na uspješan i adekvatan način odgovorila,,ekstremnim“ padavinama na ugroženim područjima i sačuvala živote stanovnika, te pravovremenom reakcijom spriječila još veće uništenje imovine i matepijalno-tehničkih sredstava.

2. Opština Istočna Iliua se zaxvaljyje svim ppivpednim subjektima,javnim preduzećima, ustanovama, volonterima, policiji i stanovništvu koji su dali svoj doprinos na spašavanju ljudi, imovine i materijalno – tehničkih sredstava.

3. Skupština optine Istočna Ilidža traži od JU ,,Vode Srpske“ da se u najkpaćem mogućem roku izvriši hitna sanacija korita rijeke Željeznice, na kritičnim tačkama.

4. Skupština opštine Istočna Ilidža traži od Vlade Republike Srpske i resornog Ministarstva plansko rješavanje obaloutvrda rijeke Željeznice, kako ne bi u budućnosti došlo do prekida regionalog puta Sarajevo – Trnovo ( koji je od vitalnog zanačaja za Republiku Srpsku, jer povezuje Hercegovinu sa Sarajevsko -romanijskom regijom).

5. Skupština opštine traži od Vlade Republike Srpske i nadležnog Ministarstva da se ne izdaju bilo kakve dozvole i saglasnosti koje će remetiti ustaljeni tok rijeke Željeznice i Kasindolske rijeke.

6. Skupština opštine Istočna Ilidža zadužuje načelnika opštine da ispita da li ima odgovornosti preduzeća i pojedinaca koji su gazdovali javnom i ppivatnom imovinom u gornjem toku Kasindolske rijeke vršeći ekploataciju prirodnih resursa čime su doprinijeli stvaranju potencijalne opasnosti za nastanak šteta u donjem toku Kasindolske rijeke na području opštine Istočna Ilidža.

7. Skupština opštine Istočna Ilidža traži od Vlade Republike Srpske i JU “Vode Srpske”, jer je to zakonska obaveza, da iz prihoda koji se redovno za ovu namjenu prikupljaju u Budžetu Republike Srpske i Javnoj ustanovi ,,Bode Sppske” ili iz kreditnih sredstava, prioritetno izvrši uređenje korita rijeke Željeznice od međuentitetske linije do Krupca u dužini od 5,5 km.

Filter 2019