Thu. Dec 9, 2021
ћирилица /latinica

100 godina postojanja bolnice u Kasindolu

Izvor: JZU Bolnica ”Srbija”

Sa ponosom ističemo da se ove godine obilježava 100 godina postojanja bolnice u Kasindolu. Naša ustanova je kroz bogatu istoriju mijenjala načine organizacije rada, ali je uvijek bila posvećena zaštiti zdravlja stanovnika ovog kraja.

Odluka o gradnji bolnice u Kasindolu, donesena je 1914. godine. Bolnica je počela sa radom nakon Prvog svjetskog rata kao oporavilište. Prijemom prvih pacijenata, njih desetak iz Sarajeva,12. avgusta 1921. godine, zvanično je otvoreno oporavilište, koje je svojim radom steklo dobru reputaciju, ne samo u BiH, nego i na prostoru bivše Jugoslavije, te su ga na osnovu te spoznaje često posjećivali ljekari iz Jugoslavije i inostranstva.

Prvog novembra 1938. godine oporavilište se proglašava sanatorijumom. Za vrijeme Drugog svjetskog rata prekinut je rad sanatorijuma, ali se već po završetku 1945. godine krenulo sa radom iz početka. Organizovanim pristupom društva, praćenjem svih zbivanja u zdravstvu, postignut je zavidan nivo u pogledu dijagnostike, terapije, njege bolesnika i rehabilitacije.

U periodu od 1983. godine do 1988. godine započeta je adaptacija bolničkog prostora za interno odjeljenje i formirana je moderna intenzivna njega.

Prijemom prvih ranjenika 3. aprila 1992. godine u bolnicu, kao i bolesnika koji na drugom mjestu nisu mogli dobiti zdravstvenu uslugu, nazire se transformacija bolnice u ustanovu koja bi imala sadržaj Opšte bolnice.

Vlada Republike Srpske 25. novembra 1993. godine donosi odluku o osnivanju Kliničkog centra medicinskog fakulteta Sarajevo u čiji sastav ulazi i Opšta bolnica Kasindo.

Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, došlo je do podjele teritorija na Sarajevskoj regiji i samim tim i gašenja zdravstvenih ustanova primarnog i sekundarnog nivoa i to domova zdravlja, bolnice Žica, bolnice Dr Enest Grin i Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju Ilidža. Jedan dio opreme, kao i osoblja prihvaćen je u bolnicu Kasindo. Bolnici Kasindo se 2006. godine pridružuje i Vojna bolnica sa Sokoca.

2001 godine donesena je odluka o planu mreže zdravstvenih ustanova i novoj organizaciji Kliničkog centra. Opšta bolnica Kasindo dobija novu organizacionu formu pod nazivom Klinike i bolničke službe u Kasindolu.

U Istočnom Sarajevu je 7. jula 2017. godine potpisan ugovor i položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu. U martu 2019. godine prvi pacijenti smješteni su u novi objekat JZU Bolnice „Srbija“ Istočno Sarajevo.

Bolnica je uspješno odolijevala izazovima u ratnim, kao i mirnodobskim razdobljima. Vrijeme pandemije je jako teško za osoblje i pacijente naše ustanove, ali svakodnevno ulažemo velike napore da pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim pacijentima.

Filter 2019