Tue. Jan 25, 2022
ћирилица /латиница

Привредни суд нелогичним условима блокира оснивање фирми

Извор: capital.ba/ Д.Товиловић

Електродистрибуција Пале мјесецима безуспјешно покушава да раздвоји дјелатност производње струје од управљања дистрибутивним системом, највише због Окружног привредног суда у Источном Сарајеву који их неосновано блокира.
Ово предузеће из састава Електропривреде Републике Српске не може да региструје фирму под називом „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ у склопу које би према плану пословале истоимене двије хидро електране и то због нелогичних захтјева Суда.

Након што је Влада Републике Српске у априлу дала дозволу „Електродистрибуцији Пале“ да оснује предузеће, Скупштина акционара је у јуну донијела Одлуку о покретању поступка.

Међутим, неколико мјесеци после схватили су да неће све ићи баш тако лако, а када је Суд тражио да допуне свој захтјев и отклоне недостатке у пријави, остали су потпуно збуњени.

Наиме, Суд је од „Електродистрибуције Пале“ тражио да од општине Рогатица достави дозволу за коришћење имена „Месићи“, а од општине Трново дозволу да у називу новог предузећа користи назив „Богатићи“.

Ријеч је о мјесним заједницама на подручју ове двије локалне заједнице, а по којима су хидроцентрале добиле имена.

У „Електродистрибуције Пале“ дозволе нису доставили јер су сматрали да за тим нема потребе ни основа, па је Суд у Источном Сарајеву одбио захтјев за упис у привредни регистар.

Услиједила је жалба Вишем привредном суду у Бањалуци, који ју је уважио и који је оцијенио како није јасно на основу чега је Суд у Источном Сарајеву донио такав закључак.


„Није јасно на основу чега је наложено подносиоцу пријаве да достави сагласност општине Трново и Рогатица везано за кориштење назива мјесне заједнице, обзиром да назив друштва не садржи име јединице локалне самоуправе, на шта се основано указује у жалби“, стоји у Рјешењу Вишег привредног суда у Бањалуци.

Међутим, то није све. Окружни привредни суд је тражио и да се достави нотарски овјерена Одлуку надзорног одбора друштва о именовању вршилаца дужности чланова управе, што је било неизводиво.

Нотарка Јасминка Дурмић-Машић из Брчког је одбила да изврши овјеру потписа јер није било печата. Није га ни могло бити јер предузеће није било ни регистровано.

Суд је тражио и да се измјене оснивачки акти и да се статут друштва усклади са Законом о привредним друштвима са напоменом да се оно не може сматрати јавним предузећем иако су јасно предочени докази о власништву.

„Није јасно у којем дијелу одредбе Оснивачког акта и Статута друштва нису у складу са Законом о привредним друштвима те које услове из Закона о јавним предузећима не испуњава друштво, због чега се не може сматрати јавним предузећем“, наводи Виши привредни суд.

У свом Рјешењу наводи како Суд у Источном Сарајеву није дао јасне разлоге, упуте и образложење о недостацима у предметној пријави, позивом на одговарајуће законске одредбе.

Због тога му је вратио предмет на поновно одлучивање.

Filter 2019