Sat. Nov 27, 2021
ћирилица /latinica

BO Pale o sudskom epilogu vanrednih izbora

Izvor: FILTER

Rukovodstvo Boračke organizacije Pale održalo je danas konferenciju za medije na kojoj su govorili o sudskom epilogu vanrednih izbora u pomenutoj organizaciji. Osvrnuli su se i na probleme u radu Koordinacionog odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije, te govorili o osnovama budućeg rada BO Pale.

Podsjećamo da je tema vanrednih izbora izazivala veliku pažnju javnosti prethodnih mjeseci.

O svemu navedenom u cjelosti prenosimo detaljno pojašnjenje, jer je namjera rukovodstva BO Pale da borce ali i javnost upozna sa svim detaljima.

Sudski epilog vanrednih izbora u BO Pale

U ponedjeljak 15.11. u Boračku organizaciju Pale stiglo je Rješenje Osnovnog suda u Sokocu broj 089-0-F1-21-000113 od 11.11.2021. godine o zamjeni lica ovlaštenog za zastupanje Boračke organizacije opštine Pale. U ovom rješenju piše: “Odobrava se udruženju građana Boračka organizacija opštine Pale upis u sudski registar novog lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje udruženja. Novoo lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje navedenog udruženja građana je Petar Klisara iz Mokrog, opština Pale.”

Ovim rješenjem su okončani vanredni izbori u Boračkoj organizaciji Pale koji su započeti 26.05. i trajali su do 29.08. Podsjećamo, borci i pripadnici boračkih kategorija u 7, od ukupno 8 mjesnih organizacija proveli vanredne izbore, i izabrali svoja nova rukovodstva. Ovo znači da legalno novoizabrano rukovodstvo Boračke organizacije Pale nastavlja rad u punom kapacitetu.

Uz napomenu da Boračka organizacija Pale neće, na bilo koji način, ometati bilo koga ko smatra da je u postpuku provođenja vanrednih izbora bilo nezakonitog rada. Za takve situacije postoje nadležne sudske instance. Kao što ostavljamo pravo i obavezu podnošenja krivičnih prijava protiv onih koji su svojim protivzakonitim radom ukaljali ugled Boračke organizacije.

Problemi u radu Koordinacionog odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanisjke regije

Sa ovim problemom smo se suočili nakon povlačenja predsjednika BORS-a generala Savčića, koji, nažalost, zbog njegovih poznatih problema sa pravosudnim organima BiH nije mogao prisustvovati našoj Velikoj Skupštini koja je održana 08.08. Nakon povlačenja generala Savčića imali smo brojne pokušaje da uspostavimo zvaničnu komunikaciju i saradnju sa rukovodstvom BORS-a, ali bezuspješno. Naslućivali smo gdje je problem, a onda smo potvrdu dobili od predsjedavajućeg Koordinacionog odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanisjke regije, g. Željka Lalića. Osnovano sumnjamo da g. Lalić vrši pritisak na nedavno izabranog predsjednika Predsjedništva BORS-a g. Aleksandra Savića, da ne kontaktira sa Boračkom organizacijom Pale, iz njemu poznatih razloga.  Riječi koje je g. Lalić koristio objašnjavajući dešavanja u Boračkoj organizicaji Pale, karakterišući 500  boraca i pripadnika boračkih kategorija kao “par budala”, su dovoljno objašnjenje ko nas predstavlja, i zašto se Boračka organizacija nalazi u ovako teškoj situaciji.

Inače, g. Lalić se lažno predstavlja za predsjednika Odbora, a takva pozicija ne postoji u zvaničnim dokumentima Boračke organizacije.

Osnove budućeg rada BO Pale

a) U dokumentu pod nazivom “Osnove budućeg rada Boračke organizacije Pale”, koji je Skupština Boračke organizacije Pale usvojila na sjednici 08.08. stoji: “Boračka organizacija Pale vodi računa jednako o svim registrovanim borcima i pripadnicima boračke populacije, koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji opštine Pale, bez obzira da li jesu ili nisu članovi Boračke organizacije, i pomaže im u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava.”

U svom budućem radu Boračka organizacija opštine Pale će nastojati da svaki borac i pripadnik boračkih kategorija bude evidentiran i praćen. Za ispunjenje ovog cilja nam trebaju mjesne boračke organizacije.

Na svečanoj akademiji koju smo održali na Mitrovdan podržana je Inicijativa za poboljšavanje materijalnog statusa boračkih kategorija, kao stalnog zadatka Boračke organizacije Pale. To je samo podsjećanje na izvorne programske zadatke zbog kojih organizacija i postoji.

b) Kulturi sjećanja želimo da posvetimo mnogo više suštinske pažnje. Dosadašnje prakse formalnih okupljanja, sa besmislenim govorima pojedinaca, su borce bile potpuno udaljile od obilježavanja značajnih datuma. Najbolji dokaz ovoj tvrdnji su snimci sa poslednjih okupljanja kod spomenika za Mitrovdan u pojedinim opštinama, i sramno mali broj boraca koji su učestvovali. Mi smo sigurni da su pojedina dosadašnja rukovodstva ogadila boračku organizaciju čestitim i poštenim borcima, koji nisu htjeli da imaju bilo kakav kontakt sa organizacijom i rukovodstvom. 

Boračka organizacija Pale će ponuditi sporazume o institucionalnoj saradnji fakultetima u Palama, zato što mi želimo a oni znaju. Za ilustraciju, imamo čvrsto obećanje profesora Miloša Kovića da će podržati naš rad.

Imamo čvrstu namjeru, da u saradnji sa svim institucijama, učestvujemo u obilježavanju svih stratišta srpskog naraoda u Drugom svjetskom ratu. U tom smislu već imamo saradnju sa Inicijativnim odborom iz Jelovaca za podizanje spomenika za oko 130 civila koje ustaše ubile u novembru 1943. godine.

Iduće godine je 30 godina od početka rata, i namjera je Boračke organizacije Pale da se u tri toma izdaju spomenice jedinicama i borcima. Valjda su paljanski borci zaslužili da imaju svoje spomenice kao trajni dokaz svog učešća u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Takođe, namjera je Boračke organizacije Pale da, nakon 30 godina, na Vidovdan ponovo vidimo postrojene borce, kao i potomke koji žele da zajedno sa borcima obilježe najvažniji dan u našoj istoriji. Ovim želimo pokazati ko su ljudi koji su, zajedno sa poginulom braćom, stvorili Republiku Srpsku.

Jasna Lazarević Gavrilović

predsjednik Predsjedništva

Filter 2019