Mon. Aug 15, 2022
ћирилица /latinica

Na Ekonomskom fakultetu održana regionalna konferencije „Saradnja institucija i organizacija civilnog društva“

Izvor: FILTER/D.L.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srspke, Spomenka Stevanović, na regionalnoj konferenciji „Saradnja institucija i organizacija civilnog društva“ govorila je o saradnji Narodne skupštine i nevladinog sektora. Istakla je važnost komunikacije između javnog i civilnog sektora jer od toga, kako je navela, zavisi i nivo razvijenosti demokratije.

“Ja imam izuzetno korektnu saradnju sa određenim nevladinim organizacijama. Ponekad ja tražim sugestije zavisno od određenih pitanja i problema koji su na dnevnom redu Skupštine, a ponekad same nevladie organizacije upućuju određene primjedbe, prijedloge i sugestije koje ja koristim u svom poslaničkom radu i u Narodnoj skupštni”, dodala je Stevanovićeva.

Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić istakla je da je od velikog značaja održavanje ove konferencije koja za cilj ima da uspostavi određenu koordinaciju i da pruži povratne informacije između institucija i organizacija civilnog društva.

„Bitno je da postoji saradnja i da postoje povratne informacije sa svih strana kako bismo imali određen, dobar i ispravan sud o bilo kom pitanju koje se tiče civilnog društva i institucija, i ne samo Republike Srpske, nego i regionalno posmatrano, po svim pitanjima koja se mogu ticati nas. Moram istaći da imamo odličnu saradnju sa civilnim sektorom i meni lično i Ministarstvu mnogo znače povratne informacije koje dobijemo jer su to inrofmacije koje trebaju da usmjeravaju rad ministarstva“, istakla je Gašićeva.

Arno Gujon, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, na konferenciji je govorio o odnosu vladinog i nevladinog sektora unutar državnog sistema, te je naglasio da su ciljevi i jednog i drugog sektora slični i da treba da idu zajedno ka ostvarivanju tih ciljeva.

„Imam tu šansu što mogu da sagledavam situaciju sa obje strane vladinog i nevladinog sektora, pošto sam, ujedno, predsjednik jedne humanitarne organzacije, „Solidarnost za Kosovo“ koju vodim 17 godina, a u novembru prošle godine sam imenovan na mjesto direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Što se tiče prvenstvenog cilja Uprave, to je očuvanje kulture i identiteta srpskog naroda“; rekao je Gujon.

Humnatiratna organizacija „Solidarnost za Kosovo osnovana u Francuskoj 2004. godine i da od tada okuplja preko 12.000 donatora iz cijele Francuske. Osnovni cilj organizacije je povezivanje francuskog i srpskog naroda kako bi se pokazalo Srbima n Kosovu da nisu sami i da imaju podršku ljudi koji žive daleko.

Načenik opštine Pale Boško Jugović istakao je značaj odnosa između vladinog i nevladinog sektora, te dodao da je i opština Pale ušla u određene aktivnosti kroz program RELOAD i dobila nekoliko projekata.

„Ovaj drugi dan je posvećen konferenciji koja govori o saradnji nevladinih organizacija i civilnog sektora, o načinima na koji ta saradnja može da doprinose najviše društvu, pogotovo kada je u pitanju ostvarivanje određenih prava naroda u poremećenim odnosima nakon rata, mirgacijama stanovništva kao i pravima Srba na teritoriji Federacije kada je u pitanju ostvarivanja prava na imovinsko-pravne odnose“, istakao je Jugović.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, ističe da godinama unazad pokazuju da su opredijeljeni za saradnju sa nevladinim organizacijama u bilo kom sektoru djelovanja.

“Mislim da su organizacije civilnog društva korektivi vlasti odnosno da su spremni da popune stvari koje instuticije vlasti u ovom slučaju gradska uprava ne mogu kvalitetno da urade. Te će organizacije civilnog društva doprijeti do ciljnih grupa koje će lakše ispostaviti svoje zahtjeve u odnosu na zahtjeve koje bi ispostavili javnom sektoru“, poručuje Ćosić.

Batrić Šekara, izvršni direktor Mreže nevladinih organizacija Republike Srpske i organizator regionalne konferencije, rekao je da je glavni cilj konferencije uspostavljanje dijaloga između institucija vlasti i nevladinog sektora.

„Cilj konferencije jeste uspostavljanje dijaloga između institucija vlasti, organizacija civilnog druptva, promocije civilnog društva, umrežavanje, te izrada javnih politika koje će biti implementirane sa institucijama. Smatramo da su ovakvi događaji neophodni RS, važni su sa stanovšta unapređenja međusektorske saradnje, uspostavljanja dobre prake i dijaloga koji je neophodan“, naveo je Šekara.

Filter 2019