МУП: Упис кадета Полицијске академије и Специјалне антитерористичке јединице

Извор: Срна

Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 150 кадета у 24. класу Полицијске академије Бањалука и 20 кадета у 10. класу Специјалне антитерористичке јединице.

Kонкурс је отворен до 15. септембра, саопштено је из ресорног министарства.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који имају држављанство Републике Српске, односно БиХ, те да на дан затварања конкурса имају најмање 18 година и нису старији од 25 година, као и да имају најмање четврти степен стручне спреме.

Услови су и да је кандидат физички и психички способан за рад, што се утврђује на основу љекарског увјерења, да против њега није покренут кривични поступак, као и да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци.

Kандидат треба да испуњава и услове да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља, да досадашње понашање, навике и склоности указују на његову подобност за обављање полицијских послова.

Услов за учешће на конкурсу је да кандидат није отпуштен из институција државне управе или из војне службе у БиХ по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Kандидат мора посједује и возачку дозволу “Б” категорије.

Из МУП-а Српске наводе да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће разматрати.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку  www.education.muprs.org и на број телефона 051/333-606.

Filter 2019