Mon. May 23, 2022
ћирилица /латиница

Катић о рјешавању проблема водоснабдијевања

Извор: ФИЛТЕР

Начелник општине Источно Ново Сарајево Јован Катић објавио је саопштење у коме говори о актуелном проблему водоснабдијевања на територији општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, те предузетим корацима с циљем његовог рјешавања.

Саопштење преносимо у цјелости.

Поштовани суграђани, у циљу информисања јавности о актуелном проблему водоснабдијевања на територији општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, припремили смо прецизну и тачну анализу досадашњих корака, те тренутне и будуће активности које су или ће бити предузете како бисмо ријешили незавидну ситуацију у којој се налазимо.

Прво, да бисмо упознали јавност са сржи проблема, неопходно је да представљамо сљедеће податке:Врело Тилава је типично крашко врело, што значи да варира у току године, а његова просјечна издашност креће се око 150l/s у периоду од маја до новембра, а у периоду од новембра до маја и око 180l/s.

Минимална издашност изворишта Тилава до 2019. године била је око 100l/s, што је сасвим довољна количина воде да снабдије више од 35000 становника са пратећом индустријом. До 2019. године, минимална издашност се јављала повремено крајем септембра или почетком октобра, док је у осталим периодима била далеко изнад нивоа потребног за број становника који покрива КП „ВИК“ Источно Сарајево.

2019. године дешава се да минимална издашност пада испод 100l/s у периоду од средине октобра до краја новембра. Ове године, минимална издашност врела почела се јављати већ средином августа, што је први пут забиљежено у историји мјерења, након чега константно пада. У септембру је забиљежена минимална издашност врела у историји мјерења, на 65 l/s.

Разлог минималне издашности ове, а и у протекле двије године лежи у смањењу количина падавина, за период мај – август 2021.године пало је 190 l/m2, што је за 160 l/m2 мање у односу на референтни период 1961 – 2001 (просјек је 350 l/m2) што поједностављено значи да је мање падавина за 45% него у годинама када је водоснабдијевање било уредно.

Током разговора са хидрогеолозима установљено је на свим крашким врелима у земљи издашност смањена за око 10-20% у наведеном периоду. Пратећи циклус кружења воде у природи, евидентно је да је недостатак падавина узроковао пресушивање великог броја извора и отежао уредну испоруку услуге.

Да би се ријешио проблем, хронолошки, предузети су сљедећи кораци:

I – 2018. године усвојен је Акциони план за смањење губитака и неприходоване воде, кроз који је дефинисан низ мјера у циљу смањења губитака воде на економски и технички прихватљив ниво. У ту сврху систем је подијељен на 7 зона, гдје се врши детекција невидљивих губитака модерном опремом за детекцију кварова, након чега се врши оправка кварова те замјена застарјелих цјевовода.

У протеклом периоду постављена су четири мјерна мјеста и активно се радило на реконструкцији мреже у наведене четири зоне. Истовремено, са тимом стручњака приступило се испитивању издашности постојећих врела у близини филтер постројења „Тилава“, гдје су добијени подаци да врело Топличина располаже са 6-10l/s, те врело Касиповац са 8-15 l/s.Врело Топличина је прикључено на водоводни систем Тилава у августу 2021. године, а данас се у систем укључује и врело Касиповац, чиме се тренутни капацитет повећава за око 10-14 l/s.

II – У претходном периоду извршени су радови прикључка насеља Фамос (Трг Мирослава Берјана) на пумпу станицу Доње Младице, те је у Горњем Которцу саграђена нова пумпна станица, чиме се постиже оптималнији притисак и рјешава постојећи проблем.

III – КП „ВИК“ је, уз подршку Општине Источно Ново Сарајево, а у оквиру пројекта Екофонда Републике Српске ангажовао тим хидрогеолога и геофизичара из Републичког завода за геолошка истраживања Зворник, који је урадио пројекте хидрогеолошких истраживања питких подземних вода у ширем подручју изворишта Тилава у циљу обезбјеђења додатних количина питке воде за водоснабдијевање општине Источно Ново Сарајево и програм санитарне заштите изворишта Тилава за плански период 2021-2025. – елаборат о квалитету и резервама подземних вода изворишта Тилава у циљу добијања тачних података и проналаска рјешења проблема смањене издашности у мјесецима у којима је дошло до редукција.

IV – Данас, 30. септембра отворени су преговори са Министарством комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево, гдје су у току финални договори и припремни радови за привремену куповину одређених количина воде – око 20l/s, како би се доступне количине воде повећале на ниво којим ће се обезбиједити уредније снабдијевање становника наше двије општине. Све информације које се појављују у протеклом периоду о продаји воде Кантону Сарајево су нетачне, будући да је уговором о сарадњи, потписаном 2017. године дефинисано да ће Источно Сарајево вишак воде продати Кантону и наведени уговор је важио до маја 2018. године, након чега није долазило до обнављања истог.

V – Општина Источно Ново Сарајево је у преговорима са Свјетском банком о кредитном задужењу за модернизацију и реконструкцију филтерског постројења „Тилава“, те проширење постојећег резервоарног простора. Процијењена вриједност инвестиције је 4,4 милиона КМ и један је од најзначанијих корака у трајном рјешењу питања водоснабдијевања ове двије општине. У протеклом периоду смо покушали предуприједити данашњи проблем и договорити даље кораке у наведеној реконструкцији и заједничком рјешењу овог питања за обје општине, али нисмо наишли на сарадњу, нити вољу за учешћем, али о томе ће детаљније бити ријечи у наредним саопштењима. Тренутни приоритет и најважнија активност јесте пружање савремене и адекватне услуге становницима и општинска управа Источно Ново Сарајево даноноћно ради на постизању резултата.

VI – Један од корака којим ће се допринијети трајном рјешењу проблема водоснабдијевања јесте увођење извора Грабски млини, које се налази у насељу Кијево, Општина Трново, у систем, којим ће се обезбиједити до 25l/s. Већ су упућени захтјеви за сагласности и потребне дозволе надлежним институцијама и на прољеће почињу радови, који подразумијевају полагање доводног цјевовода дуж регионалног пута Сарајево – Фоча. Вриједност инвестиције је око 2 000 000,00 КМ, у чијој реализацији ће, како је потврђено, учествовати Влада Републике Српске, Општина Источно Ново Сарајево и Град Источно Сарајево.

Дубоко свјестан проблема који изазива нередовно водоснабдијевање, те оправдане фрустрације свих становника, сигуран сам да ћемо заједничким напорима и великодушним стрпљењем сви допринијети да редукције буду дио прошлости која се, тврдим, неће поновити.

У наредном периоду, редовно ћу обавјештавати јавност о урађеним корацима и стању са водом, те још једном захваљујем на изузетном стрпљењу и разумијевању.”

Filter 2019