Mon. May 23, 2022
ћирилица /латиница

Врело ”Касиповац” уведено у систем водоснабдијевања Источног Сарајева

Извор: КП Водовод и канализација Источно Сарајево

Из КП “Водовод и канализација” А.Д. Источно Сарајево обавјештавају потрошаче да су окончани радови на увођењу изворишта “Касиповац” у систем водоснабдијевања.

Издашност врела је у минимуму 8 л/с и у данима редукције ће бити значајна подршка постојећем капацитету изворишта Тилава, уз недавно каптирану “Топличину” (издашност 10 л/с).

У резервоару Топличина који је заједнички за ова два врела (Топличина и Касиповац), приликом реконструкције која је рађена почетком 2021. године, планиран је и уграђен улазни вод и за врело Касиповац као дио заједничког пројекта. Такође, уграђена је пумпа која ће задовољити количине воде са оба поменута врела. Све радове изводило је наше Предузеће, а трошкове је сносила Општина Источно Ново Сарајево. Врело Касиповац се налази у насељу Топлик и желимо истаћи и похвалити разумијевање добрих домаћина Лазара Нишића, Риста Нишића и Александра Шкрбе који су дозволили да врело Касиповац привремено буде каптирано до окончања имовинско-правних односа. Постављен је привремени цјевовод и врело Касиповац доведено је до резервоара “Топличина” одакле се даље транспортује до филтерског постројења Тилава.

КП “Водовод и канализација” А.Д Источно Сарајево наставља активности на обезбјеђивању додатних количина воде као алтернативу екстремно смањеној издашности изворишта Тилава, које се налази на историјском минимуму. У том контексту ради се на детаљним хидрогеолошким истраживањима питких подземних вода у ширем подручју изворишта Тилава. У току је одређивање микролокације за истражно-експлоатациону бушотину која би се након позитвног резултата претворила у експлоатациони бунар а чиме би, надамо се, добили додатне количине воде. Такође, урађен је и пројекат довода воде са извора “Грабски млини” које се налази у насељу Кијево, Општина Трново. Издашност врела је око 35 л/с, а тренутна потрошња насеља је значајно мања од издашности врела. Дозволу за овај пројекат издаје ресорно Министарство а доводни цјевовод би се полагао дуж регионалног пута Сарајево – Фоча. Сагласност на трасу цјевовода дају ,,Путеви РС”.

Комунално предузеће “Водовод и канализација” наставља да ради на рјешавању питања стабилног водоснабдијевања узоркованог екстремно смањеним дотоком са изворишта Тилава насталог услијед дуготрајних суша. Молимо грађане за разумијевање и овим путем апелујемо да се вода троши рационално.

Filter 2019