Mon. Oct 25, 2021
ћирилица /латиница

Активности Водовода на рјешавању проблема водоснабдијевања

Извор: ФИЛТЕР

Комунално предузеће Водовод и канализација Источно Сарајево издало је саопштење у којем говоре о проблемима са којима се ово предузеће тренутно сусреће, као и рјешењима која су предузели у претходном периоду на санацији тих проблема, али и потенцијалним рјешењима за будуће несташице воде.

Њихово саопштење преносимо у цјелости.

”Због дуготрајног сушног периода, глобалне промјене климе, сјече шуме и слично, последњих година долази до смањења дотока воде на изворишту Тилава у периоду од краја љета и почетка јесени. Прво смањење дотока десило се 2019. године и то задња седмица октобра и прва седмица новембра. Несташица воде 2020. године јавила се крајем новембра и почетком децембра, такође у трајању 15–ак дана. Ове године несташица воде почела је у јулу мјесецу.

Сваку несташицу воде (због смањења протока у мрежи а самим тим и пада притиска) прво осјете потрошачи виших дијелова прве зоне водоснабдјевања, тј. зоне гравитације. Тада без воде остају падински дијелови Игмана, виши спратови стамбених зграда који у нормалним условима не захтијевају уградњу пумпних постројења, као и пумпе које дистрибуирају воду у II висинску зону, које не могу да се укључе због смањеног дотока и пада притиска (Горњи Которац, Горње Младице и Доње Младице 4).

Већ при првој несташици воде КП ,,Водовод и канализација,, а.д. Источно Сарајево предузело је одређене мјере и радње да превазиђемо проблем несташице воде у наредном периоду.

Једна од основних мјера била је смањење нивоа губитака на оптималан ниво, затим праћење издашности постојећих врела у близини Филтер постројења, која би се могла укључити у систем водоснабдијевања.

Дефинисали смо седам основних зона билансирања, урадили четири шахта у дефинисаним зонама за константно праћење протока и притиска на мрежи. Набавили и уградили неопходну мјерну опрему (убодни мјерачи протока и притиска) у та четири шахта. Набавили додатну опрему за истраживање и лоцирање кварова на мрежи. Такође, константно смо мјерили издашност појединих врела у близини Филтер постројења.

Обзиром да су се врело Касиповац и врело Топличина показали као врела са прихватљивом издашности приступили смо изради неопходне пројектне документације. Дио пројекта је реализован у јулу ове године. Постојеће врело Топличина је реконструисано, као и резервоар поред врела, уграђено је пумпно постројење и положен потисни вод од пумпне станице до Филтер постројења. Друго извориште, Касиповац се налази у приватном посједу, па до рјешења имовинско правних односа (које рјешава локална заједница) нисмо могли радити каптажни објекат као ни транспортни вод до резервоара. У резервоару, који је заједнички за ова два врела, смо приликом реконструкције уградили улазни вод и за Касиповац. Такође набављена пумпа задовољиће и количине воде са врела Касиповац. Све радове изводило је наше предузеће, а трошкове је сносила Општина Источно Ново Сарајево. Вриједност инвестиције за оба врела је 91.880,00 КМ.

Како приликом несташице воде пумпна постројења која се налазе на граници прве зоне не могу да се укључе и пумпају воду у другу висинску зону предузели смо одређене мјере да и ове проблеме превазиђемо.

Обзиром да је Горњи Которац био једно од најугроженијих насеља због немогућности рада пумпе, планирано је да се на главном транспортном цјевоводу (који се не смије оставити без воде) угради пумпно постројење које ће само у случајевима смањеног дотока обезбиједити довољно воде да се главна пумпа у Горњем Которцу може укључити и тако пунити резервоар, те да становништво има уредно водоснабдијевање. Уз помоћ Општине Источна Илиџа која је поред финансирања обезбиједила и локацију за нову пумпу овај посао је успјешно завршен. Све радове изводило је наше предузеће. Вриједност инвестиције је 30.000,00КМ.

За превазилажење проблема у Доњим Младицама IV и Горњим Младицама, такође смо извршили замјену пумпног постројења у пумпној станици Доње Младице. Ново постројење може да се укључи на знатно нижем улазном притиску од претходног пумпног постројења.

Такође вишегодишњи проблем вишеспратних зграда у насељу Фамос (Трг Мирослава Берјана) који су остајали без воде, пребацили смо са гравитације на потисни вод пумпног постројења Доње Младице. То је захтјевало полагање новог вода са потиска пумпе до прикључка у насеље у дужини од 165м. И овај пројекат је завршен, пројекат је финансирала Општина Источна Илиџа а изводило наше предузеће . Вриједност инвестиције 11.500,00КМ.

Истовремено, аплицирали смо и прошли пројекат код Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у сврху детаљних хидрогеолошких истраживања питких подземних вода у ширем подручју насеља Топлик и Тилава. У плану је одређивање микролокације за истражно- експлоатациону бушотину која би се након позитвног резултата претворила у експлоатациони бунар, а чиме би, надамо се, добили додатне количине воде.

Такође, урадили смо и пројекат довода воде са извора Грабски млини које се налази у насељу Кијево, општина Трново. Издашност врела је око 35 л/с а тренутна потрошња насеља је значајно мања од издашности врела. Дозволу за овај пројекат издаје ресорно Министарство, доводни цјевовод би се полагао дуж регионалног пута Сарајево – Фоча. Сагласност на трасу цјевовода дају ”Путеви РС”. Вриједност инвестиције је око 2 000 000,00 КМ, и у реализацију овог пројекта свакако поред Водовода морају се укључити Град Источно Сарајево, и општине Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа.

Приоритетни циљ је обезбјеђење додатних количина воде, минимално 50 л/с што би нам дало сигурност уколико се наредних година поново деси овако екстремно смањена издашност изворишта Тилава усљед дуготрајних суша.”

Filter 2019