Sat. Oct 23, 2021
ћирилица /латиница

Олакшице за употребу, казне за кршење закона о ћирилици

Извор: Глас Српске

Министарство просвјете и културе Републике Српске припремило је нацрт Закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличног писма који би требало да буде усвојен до 15. септембра – Дана националног јединства.

Први члан тог закона, у који је Глас Српске имао увид, каже да се њиме уређују систем заштите, очувања и начин коришћења језика српског народа и ћириличног писма у Републици Српској, као нематеријалног културног насљеђа.

– Јединствен приступ очувању језика српског народа и ћириличног писма, као нематеријалног културног насљеђа,  подразумијева обавезу свих органа, организација и других правних лица да, приликом коришћења у правном промету, користе стандардизован облик језика српског народа и ћириличног писма, поштујући његов интегритет и штитећи његову културну вриједност – наведено је у закону.

Овај акт предвиђа да се републичким прописима и прописима јединица локалне самоуправе могу установити пореске и друге административне олакшице за привредне и друге субјекте који у свом пословању одлуче да користе ћирилично писмо, што укључује и коришћење ћириличног писма у електронским медијима и приликом издавања штампаних јавних гласила. Поред олакшица, закон предвиђа и новчане казне од хиљаду до пет хиљада марака за непоштовање овог закона.

Закон каже и да су културне и друге манифестације, које се финансирају или суфинансирају из јавних средстава обавезне да, с циљем промовисања, очувања и његовања ћириличног писма, имају лого и назив манифестације исписан и на ћириличном писму.

Према мишљењу Републичког секретаријата за законодавство од 26. августа ове године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII Устава Републике Српске, према којем Република, између осталог, уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, образовању, култури, заштити културних добара и физичкој култури.

С друге стране, адвокат из Бањалуке Александар Јокић каже да је нацрт закона о заштити српског језика и ћириличног писма који је предсједник Републике Србије Александар Вучић уручио српском члану Предсједништва БиХ, у дијелу у коме се прописује обавеза институцијама да користе ћирилично писмо, противан Уставу Републике Српске. Јокић сматра да заштита језика и писма не би требало да је законска материја, истичући да сваки такав покушај врло извјесно представља кршење Устава Републике Српске.

– Наш Устав прописује да су службена писма у Републици Српској ћирилица и латиница. Из тога је јасно да обавезно коришћење неког од ових писама или забрана употребе другог, директно је противно овој одредби Устава. Службена писма морају бити у равноправној употреби – каже Јокић.

 Савјет

Закон каже да о нормирању, његовању, унапређењу и заштити језика српског народа и ћириличног писма брине  Савјет за стандардизацију језика српског народа и ћириличног писма, у сарадњи са другим културним, научним и образовним институцијама и установама.

– Влада Републике Српске, на приједлог министарства надлежног за послове културе, именује Савјет на период од четири године – предвиђа закон.

Filter 2019