Sun. Oct 2, 2022
ћирилица /latinica

Konkurs za dodjelu nacionalnih priznanja Srbima iz dijaspore i regiona

Izvor: Srna

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije raspisala je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nacionalnih priznanja Srbima iz dijaspore ili regiona za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.

Cilj poziva je dodjela nacionalnih priznanja, odnosno nagrada “Majka Srbija”, “Slobodan Jovanović” za oblast politike, “Mihajlo Pupin” za informaciono-komunikacijske tenhologije, “Nikola Tesla” za nauku i pronalazaštvo, “Dositej Obradović” za obrazovanje i “Vuk Karadžić” za očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Nacionalne nagrade dodjeljuju se jednom godišnje, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15. septembra.

Nagrada “Majka Srbija” dodjeljuje se pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu u humanitarnim aktivnostima, u razvijanju i jačanju međusobnih veza, unapređivanju ekonomske saradnje, i drugim aktivnostima kojima se doprinosi matičnoj državi, dijaspori i Srbima u regionu.

Nagrade se dodjeljuju za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u ovim oblastima i za aktivnosti na jačanju međunarodnog ugleda Srbije, dijaspore i Srba u regionu, promociji Srbije u svijetu i afirmaciji njenih interesa, te poboljšanju položaja i prava pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

Prijedlog za dodjelu nacionalnog priznanja može podnijeti organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu, udruženja čije su djelatnosti ili dio djelatnosti, usmjerene na oblast za koju se predlaže dodjela nacionalnog priznanja, diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije, crkve i vjerske zajednice.

Prijedlog za dodjelu nacionalnog priznanja “Majka Srbija” mogu podnijeti i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Učesnici javnog poziva su obavezni da prijedlog dostave putem elektronske pošte na komunikacije Ždijaspora.gov.rs, najkasnije do 12. avgusta 2021. godine, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu nacionalnih priznanja”, objavljeno je na sajtu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Podnosioci prijedloga dužni su da dostave Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu prijedlog za dodjelu nacionalnog priznanja, u pisanom obliku na pripremljenom formularu koji je sastavni dio poziva, te obrazloženje sa biografijom i referencama predloženog kandidata, sa dovoljno činjenica za odlučivanje i ocjenu vrijednosti doprinosa, rezultata i zasluga.

Podnosioci prijedloga mogu da predlože najviše po jednog kandidata za dodjelu nacionalnog priznanja u svakoj kategoriji.

Javni poziv je objavljen na internet stranici ministarstva nadležnog za dijasporu i Srbe u regionu www.mfa.gov.rs i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www .dijaspora.gov.rs. , zajedno sa pripremljenim formularom. Rezultati ovog poziva biće objavljeni na istim internet stranicama u roku do 10 dana od dana donošenja odluke o dobitnicima nagrada.

Filter 2019