Sat. Oct 16, 2021
ћирилица /latinica

Istočna Ilidža: Konkurs za dodjelu stipendija

Izvor: FILTER

Opština Istočna Ilidža raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklu studija na javnim visokoškolskim ustanovama za školsku 2020/21. godinu

Predviđena je dodjela 30 stipendija sljedećim kategorijama studenata:

1. uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova

a) deficitarna zanimanja (elektrotehnički fakultet, medicinski fakultet, mašinski fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, farmaceutski fakultet, filizofki fakultet – studijski program: matematika i fizika, matematika i računarstvo, prirodno-matematički fakultet.

b) ostala zanimanja (ostale javne visokoškolske ustanove),

Stipendije se dodjeljuju prema jedinstvenoj rang-listi za navedene kategorije studenata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija:

Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti II i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova, sa stalnim prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, za kategoriju uspješnh studente da nisu obnovili godinu studija za koju konkurišu i da nisu korisnici stipendije drugog organa.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija:

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, uspješni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći posebni uslov, za deficitarna zanimanja da imaju položene ispite iz predhodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 7,50 i više, a za ostala zanimanja da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 9,00 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

– uspjeh u prethodnim studijskim godinama

– upisna godina studija

– univerzitet u kome pohađaju studije

V

Potrebna dokumenta:

Kandidati koji konkurišu obavezni su dostaviti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest mjeseci:

1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije

2. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) (ovjerena kopija)

3. Potvrdu o statusu redovnog studenta (orginal)

4. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (orginal)

5. Potvrdu da ne obnavlja godinu studija za koju konkuriše (orginal),

6. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

7. Fotokopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren

Napomena:

Zbog kolektivnih godišnjih odmora na većini visokoškolskih ustanova, dokumenta pod rednim brojevima 3, 4 i 5 se mogu naknadno dostaviti najkasnije do Konačne rang liste (25 dana od zatvaranja Konkursa). Kao zamjenski dokument koji se treba dostaviti u vrijeme trajanja konkursa je kopija indeksa. Oni kandidati koji ne dostave dokumenta pod rednim 3, 4, 5 i 6 ni u produženom roku smatraće se da je prijava ne potpuna i biće odbačena.

VI

Prijave sa potrebnom dokumentaciom mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika br.2, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom: Komisiji za stipendije ili lično u prijemnoj kancelariji (Matični ured) Opštinske uprave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII

Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske, na veb stranici opštine (www.istocnailidza.net) i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske. Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljene stipendije za 2021. godinu biće objavljena na veb stranici Opštine: www.istocnailidza.net i oglasnoj tabli opštine.

Filter 2019