Списак нових уџбеника за основне и средње школе

Извор: zunsrs.com

Припреме за нову школску годину увелико трају а основце и средњошколце у Републици Српској очекују и нови одобрени уџбеници.

Нови уџбеници за основну школу за школску 2021/2022. годину:

 1. Математика за трећи разред основне школе (уџбеник и радна свеска), аутори Драженка Шобат, Ирена Милошевић и Ненад Боснић
 2. Читанка за 6. разред основне школе, аутори Сања Мацура, Нина Говедар и Љиља Теодоровић
 3. Српски језик и језичка култура за 6. разред основне школе, аутори Сандра Лалић Зупур и Весна Ркман
 4. Читанка за 7. разред основне школе, аутори Сања Мацура и Нина Говедар
 5. Српски језик и језичка култура за 8. разред основне школе, аутори Милош Ковачевић и Миланка Бабић
 6. Српски језик и језичка култура за 9. разред основне школе, аутори Милош Ковачевић и Миланка Бабић

Нови уџбеници за гимназију за школску 2021/2022. годину:

 1. Географија за 1. разред гимназије, аутори Горан Трбић и Татјана Попов
 2. Читанка за 2. разред гимназије, аутори Жељка Пржуљ и Маријана Митрић
 3. Збирка задатака из физике са приручником за лабораторијске вјежбе за 2. разред гимназије општег, природно-математичког и рачунско-информатичког смјера, аутори Вученовић, Шетрајчић, Цветковић и Распоповић
 4. Енглески језик за 3. разред гимназије (уџбеник, радна свеска и приручник за наставнике), аутори Ненад Томовић, Наташа Јанковић, Бојана Гледић и Нада Филиповић

Нови уџбеници за средње стручне школе за школску 2021/2022. годину:

 1. Теорија форме за 1. разред средњих стручних школа, занимање: ликовни техничар, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и фотограф, аутор Синиша Видаковић
 2. Историја умјетности за 1. разред средњих стручних школа, занимање: ликовни техничар, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, струка Култура и умјетност, аутор Синиша Видаковић
 3. Историја одјеће за 1. разред средњих стручних школа, занимање дизајнер модни техничар, струка: Текстилство и кожарство, аутор Биљана Милошевић Шошо
 4. Естетска њега за 1. разред средњих стручних школа, занимање: козметички техничар, струка: Остале дјелатности, аутор Марија Спаић
 5. Банкарско пословање за 1. разред средње стручне школе, струка: Економија, право и трговина, занимање: банкарски техничар, аутор Милица Војиновић
 6. Хигијена и контрола за 1. разред средње школе, струка: Пољопривреда и прерада хране, занимање: прехрамбени техничар, прехрамбени прерађивач, пекар и месар, аутор Петра Ковачевић
 7. Основе електротехнике и електронике 1, уџбеник са ријешеним задацима за 1. разред средњих стручних и техничких школа, занимање техничар мехатронике, аутор Синиша Вујчић
 8. Читанка за 2. разред средњих стручних школа, аутор Катарина Вучић
 9. Економија за 2. разред средње школе, струка: Економија, право и трговина, занимање: економски техничар и пословно-правни техничар, аутор Весна Новаковић
 10. Финансијско пословање за 3. разред средње стручне школе, занимање туристички техничар, аутор Милица Војиновић

Након доношења и објављивања плаката/спискова одобрених уџбеника за гимназију и средње стручне школе пристигла су одобрења за употребу одређених уџбеника, али с обзиром на то да се уџбеници не налазе на списковима, те уџбенике ћемо припремити и настојати што прије одштампати и дистрибуирати у наше малопродајне објекте иако њихова званична примјена креће тек од септембра 2022. године.

Filter 2019