Постојеће мјере у Српској продужене до 15. јула

Извор: Глас Српске

Републички штаб за ванредне ситуације продужио је до 15. јула досадашње мјере за реаговање на појаву вируса корона у Републици Српској.

Ради спречавања ширења вируса корона на територији Републике Српске и заштите и спашавања становништва, до 15. јула забрањена су сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица, а сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

До 15. јула ограничава се радно вријеме од 6.00 до 24.00 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће, без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност /бензинске пумпне станице, објекти за смјештај/, те приређивачима игара на срећу /кладионице, аутомат клубови, казина, томболе/.

Од поноћи до 6.00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје, наведно је у закључку о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона /ковид -19/ у Републици Српској, који је објављен на сајту Владе Републике Српске.

У закључцима је наведено и да се од 6.00 до 24.00 часа дозвољавају такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и организација културних манифестација и фестивала на отвореном, уз строго придржавање мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске, те пуну одговорност организатора.

Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску /прекривена уста, нос и брада/, да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава Института за јавно здравство за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.

Од обавезе ношења заштитне маске су изузета дјеца млађа од седам година живота, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју, те лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

Уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске.

Закључком се обавезују тржнице, трговачки центри, робне куће и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта /главни улаз, пролази, ходници/, са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од његове површине.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде прописаним мјерама за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања.

Они су дужни да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера, те да на улазу у објекат поставе обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством Института за јавно здравство Републике Српске.

Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима тако што ће на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

Потребно је и омогућити рад шалтер-сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана епидемиолошка ситуација да због погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и о томе у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.

Стручно-оперативни тим Републичког штаба за ванредне ситуације ће убудуће једном седмично одржавати сједнице, анализирати епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и једном на дневном нивоу подносити извјештаје овом штабу.

Овај закључак ступа на снагу данас, а на тај начин престаје да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској од 21. јуна.

Комплетан текст закључака Републичког штаба за ванредне ситуације, донесених на сједници, доступан је на Порталу Владе Републике Српске у секцији “Републички штаб за ванредне ситуације – Акти”, као и на страници Коронавирус у Српској.

Filter 2019