Wed. Jun 16, 2021
ћирилица /латиница

Стручно оспособљавање у органима управе за 34 студента генерације

Извор: Срна

Влада Републике Српске ове године ће омогућити стручно оспособљавање у органима управе за 34 студента генерације са два јавна универзитета у Републици Српској, у академској 2019/2020. години.

Ова одлука, која је усвојена на данашњој сједници Владе, усмјерена је ка томе да се најквалитетнији и најталентованији млади људи, односно студенти генерације, задрже у Републици Српској.

Разлог за доношење одлуке налази се у потреби да се подстакну најбољи студенти у Републици Српској да свој потенцијал унапређују и остварују резултате по којима ће бити препознати и чија ће стечена знања бити основа за развој Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Пројекат запошљавања најбољих студената који се реализује неколико година, показао је одличне резултате и многи од студената су завршили приправнички стаж у органима јавне управе и стекли неопходно радно искуство које им је потребно за запослење.

Овом одлуком обезбјеђује се стручно оспособљавање најбољим студентима јавних универзитета академске 2019/2020. године, у складу са подацима Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, који до дана ступања на снагу ове одлуке нису засновали радни однос.

Сви републички органи управе, јавна предузећа и јавне установе задужени су да у складу са својим дјелатностима и потребним стручним кадром обезбиједе стручно оспособљавање студентима из ове одлуке.

Влада је данас прихватила информацију о издвајању средстава за имплементацију активности утврђених Стратегијом развоја културе Републике Српске од 2017. до 2022. године.

Влада је задужила Министарство просвјете и културе да из гранта намијењеног за финансирање пројеката и програма, у складу са Законом о играма на срећу, издвоји потребна средства за реализацију пројекта „Култура без баријера“ у девет установа културе у Републици Српској, те пројекта „Ресурсни центар Брајевог писма“ Савеза слијепих Републике Српске.

Пројекат „Култура без баријера“ подразумијева уклањање физичких баријера, односно омогућавање приступа установама културе лицима са инвалидитетом, те доприноси побољшању статуса ових лица у задовољавању њихових културних, интелектуалних и креативних потреба.

Пројекат ће бити реализован у Музеју Херцеговине Требиње, у Сребреници у Археолошком музеју „Римски Муниципијум“ и у Народној библиотеци, у Дому културе „Филип Вишњић“ у Чајничу, У Градишци у Завичајном музеју, Соколском дому и Народној библиотеци, у Центру за културу и спорт „Раденко Мишевић“ у Рогатици и у Народној библиотеци Милићи.

С циљем унапређења приступа Брајевом писму, пројектом Савеза слијепих планирано је формирање Ресурсног центра за Брајево писмо, развој програма обуке у примјени Брајеве штампе и других алата и апликација за потребе слијепих и слабовидих лица.

Влада Републике Српске данас је на сједници дала сагласност на план утрошка средстава од два милиона КМ за подршку развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија за период од 1. јануара до 30. јуна ове године.

Ова средства су намјењена за додјелу подстицаја за директна улагања на име подршке реализацији пројеката привредних субјеката у сврху увођења нових технологија и унапређења технолошких процеса производње, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Министарство привреде и предузетништва Српске је 22. априла расписало јавни позив за додјелу новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте за ову годину, који ће бити отворен до 7. јуна.

У саопштењу се подсјећа да су републичким буџетом за ову годину за подршку развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија планирана средства у износу од четири милиона КМ.

Утврђени приједлози измјене закона

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом, по хитном поступку којим се одгађа почетак плаћања накнаде за оптерећивање животне средине.

Предвиђено је да почетак наплате те накнаде крене од 1. јануара наредне године, а предвиђају се и измјене коефицијената за њен обрачун, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Важећим Законом о управљању отпадом, између осталог, прописано је да се за произведене или увезене производе, који послије употребе постају отпад, плаћа накнада за оптерећивање животне средине посебним категоријама отпада, те су одређени обвезници плаћања ове накнаде и почетак обрачунског периода за плаћање.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сточарству чији је циљ прецизније дефинисање развоја сточарске производње примјеном информатичких технологија и органске сточарске производње.

Прецизније су дефинисане одредбе које се односе на организовање узгоја квалитетно приплодних животиња, гдје су дата већа овлашћења организацијама узгоја с циљем унапређења производње домаће генетике у сточарству, а самим тим и повећање основних сточарских производа – млијека, меса и јаја, саопштено је из Бироа за односе с јавношћу Владе Српске.

Прецизирањем овлашћења узгојних организација повећан је простор за дјеловање реалног сектора, а самим тим омогућено је његово активније учешће у имплементацији пољопривредних политика у сточарству, што је битан алат за отварање нових радних мјеста у реалном сектору, али и привлачење фондова ЕУ.

Поједностављене су и процедуре за производњу генетског материјала, као и процедуре које се односе на организовање узгоја у реалном сектору, те увозу генетског материјала.

Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља, а разлози за доношење су садржани у потреби потпунијег уређења области испитивања сорти, имајући у виду чињеницу да се у пракси још нису стекли услови за испитивање сорти са домаћим капацитетима.

Сорте које су регистроване у државама ЕУ или државама у окружењу са којима граничи БиХ, а имају сличне агроеколошке услове, могу се признати и без испитивања на огледном пољу или у лабораторији, на основу захтјева који подноси власник сорте или његов олашћени заступник, наводи се у саопштењу.

Filter 2019