Fri. Jul 23, 2021
ћирилица /latinica

Opština Istočno Novo Sarajevo i “Master Fizikal”: Besplatni pregledi za predškolsku djecu

Izvor: FILTER

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo sutra će potpisati Sporazum o saradnji sa Bojanom Pavlovićem, direktorom Zdravstvene ustanove ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju “Master Fizikal“ Istočno Novo Sarajevo, a kojim će se omogućiti realizacija projekta „Preventivni pregledi za predškolsku djecu opštine Istočno Novo Sarajevo“.

Ovim Sporazumom Zdravstvena ustanova “Master Fizikal“ obavezaće se da će obezbijediti besplatne preglede za svu predškolsku djecu (oko 150) koja imaju prebivalište u Istočnom Novom Sarajevu, a pregled će vršiti stručni tim ove ustanove.

Pregled obuhvata osnovni pregled i dijagnostički pregled najsavremenijim aparatom IDIAG M360 sa individualnim programom vježbi koji se kreira za svako dijete posebno na osnovu procjene njegovog stanja uz stručnu analizu. IDIAG M360 spinal može se upotrebljavati za snimanje deformiteta u fleksibilnosti kičmenog stuba kod djece i odraslih, za dijagnostiku poremećaja stabilnosti i mobilnosti kičmenog stuba na nivou svakog pršljena.

Prednost ovog aparata je što pri snimanju nema zračenja, kompletna analiza stanja kičme se obavlja bez radijacije. Aparat predstavlja novinu na našim prostorima, jednostavan, neinvazivan uređaj koji za kratko vrijeme daje uvid u stanje kičme, mobilnost, stabilnost i posturu.

Na osnovu nalaza svake individue stručni tim će da izrađuje program vježbi, kako bi se popravilo trenutno stanje kičme ukoliko je potrebno.

Takođe, pored pregleda specijaliste fizijatra Zdravstvena ustanova omogućiće i besplatan pregled specijaliste neurologa i specijaliste ortopeda po potrebi, ukoliko se nakon urađenog pregleda procijeni da treba.

Filter 2019