Wed. Jun 16, 2021
ћирилица /latinica

Turizam u RS može biti lokomotiva rasta privrede

Izvor: FILTER/D.L.

Na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održan okrugli sto o temi „Strateški izazovi turističkog razvoja u pandemijskom periodu“. Učestvovali su predstavnici 11 institucija i organizacija čiji je rad od značaja za sektor turizma.

Prof. dr Radomir Božić, dekan Ekonomskog fakulteta, istakao je da je glavno pitanje kako odgovoriti na izazove turističkog sektora, turističke privrede i poslovanja u pandemijskim uslovima.

“Razmijenićemo mišljenja o tome kako je moguće u ovim aktuelnim uslovima poboljšati i olakšati finansiranje tog sektora. Imamo studijski program Turizam i hotelijerstvo i naši predstavnici su već mjesecima aktivno uključeni u aktivnosti na pripremi strateških dokumenata i na lokalnom, i na nivou Republike Srpske. Smatramo da imamo resurse i potencijale da možemo dati svoj doprinos strateškom razvoju ovog sektora, to je druga tematska cjelina. Razgovaraćemo o tome kakva je trenutno turistička ponuda Republike Srpske i u BiH i kako bi se ona sistematski mogla unapređivati i stvarati pretpostavke i uslove da turistički sektor značajnije doprinese rastu domaćeg proizvoda i standardu stanovništva”, rekao je Božić.

Doc. dr Predrag Mlinarević, prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu, rekao je da su teme podijeljene u dvije cjeline. Prva se odnosi na pristup finansijama, a druga na strukturu turističke ponude.

„Mi smo u kontaktima sa Udruženjem hotelijera i ugostitelja spoznali da oni imaju problema u pristupu kreditima u vremenu kada je taj sektor bio najizloženiji .Ta nelikvidnost je povukla veliki broj preduzeća u stečaj i propadanje. Radili smo istraživanje u kome se pokazalo da komercijalne banke posmatraju preduzeća iz turističkog sektora u vrijeme krize rizičnijim. Tako da se preduzeća susreću sa kreditnim restrikcijama. Ako je nešto, možda, dobro iz ovih kriza, to je da možemo izvući zaključke i napraviti mehanizme koji bi se aktivirali kada dođe do sličnih kriza. Tada ti mahanizmi neće biti iznuđeni, već ćemo jasno znati šta moramo aktivirati i dati taj finansijski “pojas za spasavanje”, pojasnio je Mlinarević.

Procjene su da nakon prvobitne krize, slijedi period u kome će turisti sve više putovati i otkrivati nove destinacije. Upravo tu treba biti spreman sa strukturom ponude u Republici Srpskoj, jedan je od zaključaka koji se mogao čuti na okruglom stolu.

Turističke navike su se promijenile. Turisti teže za doživljajima. Kulturni i kreativni turizam moraju da budu nešto što će biti dio turističke ponude Srpske.

“Važno je pitanje kako da se pripremimo, da budemo prepoznati i da napokon privučemo platežno sposobne međunarodne turiste. Tada bi ukupni efekti bili takvi da napokon možemo da kažemo da je turizam lokomotiva rasta privrede“, zaključuje Mlinarević.

Na okrulom stolu učestvovali su i predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS, Turističke organizacije RS, Privredne komore RS, Udruženja poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva RS (HOREKA), USAID-a, Ministarstva finansija RS, IRB-a RS, Udruženja banaka u BiH, Garantnog fonda RS i Saveza opština i gradova RS.

Filter 2019