Fri. Jul 30, 2021
ћирилица /latinica

Trnovo: Obavještenje o javnoj raspravi

Izvor: Opština Trnovo

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) sproveden je javni uvid u Nacrt izmjene dijela Revizije Regulacionog plana ”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Zekić Đorđa u trajanju od 30 dana, koji je završen dana 20.04.2021. godine.

U skladu sa članom 48. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 28.04.2021. godine (srijeda) u sali SO Trnovo sa početkom u 11:00 časova.

Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Filter 2019