Thu. Apr 22, 2021
ћирилица /латиница

Статус самосталног умјетника смањује сиву економију

Извор: Глас Српске

Лице које има утврђен статус самосталног умјетника или стручњака у култури, а незапослено је, моћи ће самостално обављати дјелатности, остваривати право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено те осигурање од незапослености и дјечије заштите.

Казала је то у разговору за “Глас Српске” помоћник министра за културу Републике Српске Тања Ђаковић говорећи о Приједлогу закона о стицању статуса самосталног умјетника и стручњака у култури који је усвојен на сједници Владе РС одржаној 25. марта.

– Лица која стекну наведени статус моћи ће продајом својих радова и пружањем услуга остваривати приходе те у правном промету са другим лицима наступати у своје име, што ће довести до смањења могућности сиве економије у области рада и дјеловања умјетника и стручњака у култури – додала је Ђаковићева.

Какве су реакције на Приједлог закона о стицању статуса самосталног умјетника и стручњака у култури?

ЂАКОВИЋ: Већина учесника стручне расправе је поздравила доношење овог закона. Током стручне расправе дате су корисне и конструктивне примједбе које су усвојене и уграђене у текст Приједлога закона, а то је, надамо се, допринијело квалитетнијем тексту Приједлога закона, док неке примједбе и сугестије нису усвојене јер нису биле основане. У току стручне, као и у току скупштинске расправе изнесена је примједба у смислу да поступак утврђивања статуса треба да се спроводи сваке године, а не сваке три те да сам поступак не може бити условљен расположивим средствима. Учесници расправе су сматрали да је услов од десет година професионалног бављења дјелатношћу у култури постављен високо те је предложено да наведени услов буде постављен у нижим границама.

На који начин, осим горе наведеног, та лица могу остваривати приходе?

ЂАКОВИЋ: Када говоримо о финансијским мјерама за јачање њиховог умјетничког стваралаштва и позиције у култури РС, та лица могу остварити право на рефундацију средстава уплаћених на име доприноса из буџета РС. Треба напоменути да ће лица која имају утврђен статус самосталног умјетника или стручњака у култури моћи да, као субјекти у култури, сваке године учествују у поступку расподјеле средстава кроз суфинансирање програма и пројеката у култури.

Тачка у закону каже да статус самосталног умјетника може да стекне умјетник који није у радном односу? Значи ли то да, на примјер, глумац који је запослен у Народном позоришту РС, а испуњава предуслове за стицање статуса слободног умјетника не може да добије тај статус јер је запослен?

ЂАКОВИЋ: Прије свега овај закон има за циљ рјешавање питања незапослених умјетника и стручњака у култури, на начин да им се из буџета РС обезбиједи рефундација средстава уплаћених на име доприноса. Такође, будући да је Законом о доприносима јасно утврђено ко су обвезници доприноса, те да су обвезници доприноса лица која самостално обављају професионалну дјелатност у виду јединог занимања, под условом да се ради о лицима која нису обвезници доприноса на основу радног односа или корисници права на пензију, јасно је да запослена лица неће бити обухваћена финансијским мјерама, односно неће моћи да остварују право на уплату доприноса по два основа. Када су у питању умјетници и стручњаци у култури који су у радном односу, треба напоменути да Министарство просвјете и културе од 2019. године води Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури те да су лица, која испуњавају одређене услове, уписом у наведене регистре препознати као умјетници, односно стручњаци у култури.

Да ли је Приједлог закона склапан у складу са неким ранијим приједлозима умјетника и ако јесте какви су то били приједлози?

ЂАКОВИЋ: Будући да се ради о системском рјешавању питања умјетника и стручњака у култури, те да је овај закон само један од корака с циљем планирања и спровођења културне политике, као и праћења, анализирања и унапређења појединих области културне дјелатности, јасно је да понуђена рјешења у овом закону представљају управо приједлоге и сугестије умјетника и стручњака у култури, посебно због чињенице да су радне групе чинили углавном умјетници и стручњаци у култури.

Колико средстава је планирано да се издвоји из буџета за категорију самосталног умјетника и стручњака у култури?

ЂАКОВИЋ: Полазећи од чињенице да је у Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури РС уписано око 200 умјетника и стручњака у култури, те да се ради о веома малом броју лица која нису у радном односу, претпоставка је да се у првој години примјене наведеног закона из буџета РС издвоји око 50.000 КМ.

Filter 2019