Wed. Apr 21, 2021
ћирилица /латиница

Расписан конкурс за школовање пилота хеликоптера

Извор: Срна

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске расписало је јавни конкурс за избор до пет кандидата из грађанства за четворогодишње школовање и обуку на Војној академији Универзитета одбране Министарства одбране Србије, на студијски програм Војно ваздухопловство – пилот хеликоптера.

Kонкурсом су расписани општи и посебни услови које кандидати морају испуњавати да би учествовали у селекцији за упис у школску 2021/2022. годину на Универзитету одбране, саопштено је из МУП-а.

Посебним условима конкурса одређено је да су кандидати рођени 1996. године или касније и да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају четврти разред средње школе техничке струке или гимназије.

Међу општим условима наведено је да кандидати морају бити држављани Српске са пребивалиштем на њеној територији, да су здравствено способни за школовање, да имају остварен најмање добар успјех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда да имају минимално врлодобру оцјену из владања, те да против кандидата није покренут кривични поступак.

Међу опште услове наведено је и да кандидату правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавања јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивних материја, да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова.

У опште услове наведено је да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обвљање полицијских послова и да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе БиХ по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Kонкурс се може наћи на интернет страници Управе за полицијску обуку www.education.muprs.org, а рок за предају пријаве је наредних 15 дана.

Filter 2019