Mon. Apr 19, 2021
ћирилица /latinica

Pometnje u sudovima Srpske: Stotine suđenja moraju da počnu iz početka?

Izvor: Glas Srpske

Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP) koje su nedavno stupile na snagu izazvale su pravu pometnju među učesnicima sudskih procesa, a mogle bi dovesti i do odugovlačenja pojedinih predmeta, povećanja troškova pa čak i do zastarjelosti, smatraju pravni stručnjaci.

Najveća izmjena koja predstavlja “kost u grlu” pravnicima je ona koja se odnosi na način postupanja u predmetima gdje je predviđena kazna zatvora do 10 godina i gdje sudi sudija pojedinac.

Novim odredbama precizirano je da takve predmete mora da vodi vijeće. Međutim, zbog činjenice da zakonodavac nije propisao šta će biti sa već započetim slučajevima gdje sudi pojedinac, ta suđenja moraju da počnu iznova. Problemi zbog novih odredaba već su počeli da se javljaju pa je tako nedavno u Okružnom sudu u Banjaluci odgođeno suđenje profesoru Veljku Đukiću, koji je optužen za primanje mita od studenata. Prema zakonu, svi dokazi, ukoliko optuženi i njegova odbrana ili tužilac to budu zahtijevali, moraće da budu ponovo izvedeni. U banjalučkom Osnovnom sudu su kazali da imaju ukupno 945 otvorenih predmeta u kojima sudi sudija pojedinac. Saznajemo da će za mnoge od njih morati da bude izabrano vijeće. U ovom sudu kažu da će izmjene ZKP-a u takvim predmetima u značajnoj mjeri dovesti do odugovlačenja postupaka.

– Ovakvih predmeta je veliki broj, a nedostatak zakonske regulative po tom pitanju izazvao je nedoumice i različite stavove sudija o načinu daljeg postupanja. Zbog predmetnih izmjena u znatnoj mjeri će doći do odugovlačenja postupaka, što će imati za posljedicu i povećanje troškova postupka, ali i dovesti do povećanja zastarjelosti krivičnog gonjenja u predmetima gdje zastara nastupa u kraćem periodu. Pretpostavljamo da će upravo zbog toga odbrana i tražiti da glavni pretres počinju iznova – istakli su u Osnovnom sudu Banjaluka.

Naglasili su da Osnovni sud raspolaže velikim brojem sudija te će njima biti lakše formirati krivična vijeća.

– Ipak sama činjenica da se sudi u vijeću ukazuje na to da će se i članovi vijeća morati usaglašavati sa terminima održavanja, što će uticati, ne samo na odugovlačenje postupka već i na otežan rad – rekli su u Osnovnom sudu.

Advokat i bivši sudija Vladimir Raosavljević smatra da bi problem i odugovlačenje moglo nastati samo kod predmeta čiji raspored suđenja je zakazan na kratke rokove.

– Kod slučajeva gdje su ročišta zakazana u nekom dužem razmaku može na vrijeme biti formirano vijeće koje će se blagovremeno upoznati sa dokazima pa tako da tu ne bi trebalo da dođe do većih odugovlačenja. Iako svi predmeti u kojima se formira vijeće moraju da počnu iznova, zavisno od volje stranaka odnosno tužioca i odbrane, neki dokazi i iskazi se mogu i čitati, što ubrzava postupak. Ako nema volje, onda mora sve iznova i tada može doći do dužeg suđenja – kazao je Raosavljević.

Istakao je da je ipak bilo neozbiljno da sudija pojedinac presuđuje za krivična djela u kojima je predviđena kazna do 10 godina zatvora.

Problem

Osnovni problem je u tome što izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku nije propisan način postupanja u predmetima koji su u toku pred sudijom pojedincem.

– U predmetima gdje su glavni pretresi započeli, uvođenje članova vijeća podrazumijeva započinjanje svih suđenja iznova radi ponovnog izvođenja dokaza. Problem je što ne postoje odredbe kojima bi bilo propisano postupanje u pomenutoj pravnoj situaciji – rekli su u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Filter 2019