Пометње у судовима Српске: Стотине суђења морају да почну из почетка?

Извор: Глас Српске

Измјене и допуне Закона о кривичном поступку Републике Српске (ЗКП) које су недавно ступиле на снагу изазвале су праву пометњу међу учесницима судских процеса, а могле би довести и до одуговлачења појединих предмета, повећања трошкова па чак и до застарјелости, сматрају правни стручњаци.

Највећа измјена која представља “кост у грлу” правницима је она која се односи на начин поступања у предметима гдје је предвиђена казна затвора до 10 година и гдје суди судија појединац.

Новим одредбама прецизирано је да такве предмете мора да води вијеће. Међутим, због чињенице да законодавац није прописао шта ће бити са већ започетим случајевима гдје суди појединац, та суђења морају да почну изнова. Проблеми због нових одредаба већ су почели да се јављају па је тако недавно у Окружном суду у Бањалуци одгођено суђење професору Вељку Ђукићу, који је оптужен за примање мита од студената. Према закону, сви докази, уколико оптужени и његова одбрана или тужилац то буду захтијевали, мораће да буду поново изведени. У бањалучком Основном суду су казали да имају укупно 945 отворених предмета у којима суди судија појединац. Сазнајемо да ће за многе од њих морати да буде изабрано вијеће. У овом суду кажу да ће измјене ЗКП-а у таквим предметима у значајној мјери довести до одуговлачења поступака.

– Оваквих предмета је велики број, а недостатак законске регулативе по том питању изазвао је недоумице и различите ставове судија о начину даљег поступања. Због предметних измјена у знатној мјери ће доћи до одуговлачења поступака, што ће имати за посљедицу и повећање трошкова поступка, али и довести до повећања застарјелости кривичног гоњења у предметима гдје застара наступа у краћем периоду. Претпостављамо да ће управо због тога одбрана и тражити да главни претрес почињу изнова – истакли су у Основном суду Бањалука.

Нагласили су да Основни суд располаже великим бројем судија те ће њима бити лакше формирати кривична вијећа.

– Ипак сама чињеница да се суди у вијећу указује на то да ће се и чланови вијећа морати усаглашавати са терминима одржавања, што ће утицати, не само на одуговлачење поступка већ и на отежан рад – рекли су у Основном суду.

Адвокат и бивши судија Владимир Раосављевић сматра да би проблем и одуговлачење могло настати само код предмета чији распоред суђења је заказан на кратке рокове.

– Код случајева гдје су рочишта заказана у неком дужем размаку може на вријеме бити формирано вијеће које ће се благовремено упознати са доказима па тако да ту не би требало да дође до већих одуговлачења. Иако сви предмети у којима се формира вијеће морају да почну изнова, зависно од воље странака односно тужиоца и одбране, неки докази и искази се могу и читати, што убрзава поступак. Ако нема воље, онда мора све изнова и тада може доћи до дужег суђења – казао је Раосављевић.

Истакао је да је ипак било неозбиљно да судија појединац пресуђује за кривична дјела у којима је предвиђена казна до 10 година затвора.

Проблем

Основни проблем је у томе што измјенама и допунама Закона о кривичном поступку није прописан начин поступања у предметима који су у току пред судијом појединцем.

– У предметима гдје су главни претреси започели, увођење чланова вијећа подразумијева започињање свих суђења изнова ради поновног извођења доказа. Проблем је што не постоје одредбе којима би било прописано поступање у поменутој правној ситуацији – рекли су у Основном суду у Бањалуци.

Filter 2019