Mon. Apr 12, 2021
ћирилица /latinica

Zatiranje sarajevskih Srba – viševjekovni proces

Izvor: Srna

Istoričar Draga Mastilović rekao je da je istorija srpskog naroda na prostoru Sarajeva veoma dug, viševjekovni kontinuitet trajanja i zatiranja, jer koliko dugo Srbi traju na tom prostoru toliko traju i nastojanja da se oni, ako ne sasvim zatru, onda barem svedu na mjeru koja drugima odgovara.

Mastilović je izjavio Srni da ono što se dogodilo sarajevskim Srbima u posljednjoj deceniji 20. vijeka predstavlja vrhunac procesa zatiranja, i to ne samo fizičkog, već i ekonomskog, kulturnog, duhovnog i istorijskog.

Prema njegovim riječima, to se pretvorilo u zatiranje pamćenja i prava na pamćenje, koje, nažalost, i danas traje.

Kada je riječ o ratnoj drami sarajevskih Srba od 1992. do 1995. godine, Mastilović je naveo da je neophodno stvari posmatrati iz nekoliko uglova.

On je istakao da Sarajevo od 1992. do 1995. godine nije bilo pod opsadom, već podijeljen grad u čijem je muslimanskom dijelu postojao čvrst unutrašnji obruč koji nije dozvoljavao civilima da napuste dijelove grada pod kontrolom muslimanskih snaga.

“Dakle, grad je bilo nemoguće napustiti zbog tog unutrašnjeg obruča, a ne zbog srpske opsade grada. S druge strane, da je na bilo kojoj tački popustila odbrana Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske /VRS/ i da je više desetina hiljada muslimanskih vojnika provalilo iz Sarajeva ne samo da je pitanje da li bi išta živo srpsko ostalo do Drine, već i da li bi danas uopšte postojala Republika Srpska”, rekao je Mastilović.

On je naveo da je neosporna činjenica da je srpsko civilno stanovništvo masovno terorisano u dijelovima grada pod kontrolom muslimanskih snaga – zatvarano, mučeno, prebijano, silovano, ubijano, odvođeno u logore, prisiljavano na kopanje rovova i druge teške fizičke poslove, te sistematski zastrašivano i progonjeno.

Filter 2019