Mon. May 10, 2021
ћирилица /latinica

Ćulum: Istrajavamo u borbi protiv kriminala

Izvor: Srna

Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Darko Ćulum izjavio je da samo dobrom saradnjom sa svim policijskim agencijama SIPA može odgovoriti svim bezbjednosnim izazovima i boriti se protiv najsloženijih vidova kriminala, te da istrajava u borbi protiv svakog oblika kriminala i nezakonitog ponašanja, između ostalog, i u vlastitim redovima.

– Insistiraću da saradnja bezbjednosnih struktura u BiH na svim nivoima bude još bolja kako bi se zajednički odgovorilo na najsloženije bezbjednosne izazove, kao što je aktuelno pitanje u vezi sa ilegalnim migracijama – rekao je Ćulum u intervjuu Srni.

On je napomenuo da SIPA pruža pomoć Graničnoj policiji BiH u zaštiti istočne granice BiH, odnosno u sprečavanju i otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca, koji se bave krijumčarenjem ilegalnih migranata.

Na pitanje postoje li opstrukcije u nekim važnim istragama, odnosno da li su pripadnici SIPE pod pritiskom politike s obzirom na to da se na meti akcija nalaze i poznate ličnosti iz svih sfera života, Ćulum je odgovorio da “do sada nije osjetio konkretne pritiske na rad Agencije”.

On je napomenuo da se sve istrage vode pod nadzorom i rukovođenjem postupajućeg tužioca i da je u toku istrage najbitnije pronaći odgovarajuće i adekvatne dokaze, jer Sipa traži dokaze, a nakon toga razmišlja o počiniocu krivičnog djela, odnosno izvršiocima.

Ćulum smatra da bi bilo lakše raditi i posvetiti se samo istragama da nema određenih pritisaka, kritika, anonimnih predstavki po kojima se takođe mora postupati, a “vrlo često su usmjerene na diskreditaciju određenih lica”.

– U tom smislu, uložimo puno energije i truda, te materijalno-tehničkih sredstava, a na kraju to rezultira okončanjem istrage bez utvrđenih elemenata krivičnog djela. Svjestan sam da je i ovo nečiji zadatak, a možda i cilj da nas odvrati od naših prioriteta u radu i osnovnih poslova i zadataka – istakao je direktor ove policijske agencije.

O psihološkoj procjeni zaposlenih, a posebno onih koji imaju dozvolu za nošenje oružja, Ćulum je rekao da se prilikom prijema kandidata u radni odnos radi ljekarski i psihološki pregled, dok u toku službe ne postoji zakonska mogućnost, odnosno obaveza redovnog ljekarskog provjeravanja zaposlenih.

– Smatram da je to nedostatak i u tom pogledu preduzimaju se aktivnosti da se normativno utvrdi obaveza redovnog ljekarskog pregleda za vrijeme službe. U tom pogledu, prevencije radi, rukovodioci organizacionih jedinica u Agenciji imaju obavezu da prate rad i ponašanje zaposlenih i o tome obavijeste svoje nadređene – rekao je Ćulum.

Takođe, dodao je on, vrši se redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih, a sve eventualne sumnje na nepravilnosti u radu dodatno se provjeravaju u okviru internih, disciplinskih i drugih postupaka.

– Svakog za koga se posumnja da svojim ponašanjem odaje utisak lica kome je potrebna ljekarska pomoć, rukovodilac Agencije može uputiti na vanredni ljekarski pregled – napomenuo je Ćulum.

Na pitanje da li SIPA ima pristup elektronskim bazama podataka /CIPS-ovoj/, on je rekao da se pravo pristupa elektronskim bazama odvija na osnovu sporazuma sa drugim policijskim agencijama i nadležnim institucijama i da sve agencije na zahtjev ove agencije dostavljaju tražene podatke.

– Takođe, u skladu sa pozitivnim zakonskim aktima u Agenciji vode se i druge interne evidencije koje u znatnoj mjeri olakšavaju i pomažu u radu zaposlenim – rekao je direktor SIPE.

Komentarišći činjenicu da mnoge važne, pa i informacije koje bi trebalo da budu tajne, završe u medijima, Ćulum je rekao da su svi zaposleni u Agenciji dužni da čuvaju podatke na osnovu Zakona o zaštiti tajnih podataka, a pogotovo one podatke koji su označeni stepenom tajnosti.

– Ovo utiče na kvalitet i tok same istrage, jer svaka istraga sama po sebi je tajna, bez obzira da li je označena stepenom tajnosti ili nije. SIPA definitivno radi i na prevenciji kako iz policijskih redova ne bi dolazilo do odavanja službenih podataka – rekao je on.

Ćulum je podsjetio da su krajem 2019. godine lišili slobode dva lica zaposlena u agenciji koja imaju status državnih službenika, zbog postojanja osnova sumnje da su okviru predmeta kodnog naziva “Pero” drugim licima odavala službene podatke.

Sipa istrajava, dodao je on, u svojoj opredijeljenosti u borbi protiv svakog oblika kriminala i nezakonitog ponašanja, između ostalog, i u vlastitim redovima – to je, prije svega, nedopustivo i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika u bilo kojoj policijskoj agenciji, pa i SIPI, što predstavlja povrede koje su propisane pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, a nekada i krivično djelo.

– Siguran sam da građani imaju povjeranje u rad SIPE – odgovorio je Ćulum na pitanje koliko građani BiH mogu imati povjerenje u rad SIPE, s obzirom na to da je i protiv nekih njenih pripadnika otvorena istraga.

Prema njegovim riječima, Agencija nastoji da nacionalna stuktura zaposlenih okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva, pa tako i na rukovodnom nivou.

– Trenutno agencija ima ukupno 773 zaposlena, što je 81 odsto u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta, od čega su 567 policijski službenici, 73 državni službenici i 133 zaposlenici. U protekloj godini radni odnos u Agenciji zasnovalo je 25 policijskih službenika, četiri državna službenika i četiri zaposlenika – naveo je Ćulum.

Prvi čovjek ove agencije potvrdio je da SIPA ima dovoljno dobrih kadrova koji kvalitetno i odgovorno rade svoj posao, a materijalno je i tehnički opremljena da se može operativno suprotstaviti svim vidovima kriminala i odgovoriti na sve bezbjednosne izazove današnjice.

Ćulum je na kraju ocijenio da je u proteklom periodu SIPA postigla dobre rezultate u realizaciji poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, čime je potvrdila ulogu značajne policijske agencije u BiH, te poželjnog partnera u međunarodnoj i međuagencijskoj policijskoj saradnji i stekla povjerenje građana.

Filter 2019