Mon. Apr 12, 2021
ћирилица /латиница

У Сарајеву забрањена музика уживо

Извор: Влада Кантона Сарајево

Кризни штаб Министарства здравства Кантона Сарајево за праћење и анализу ситуације изазване коронавирусом донио је нову наредбу која ће бити у примјени од сутра, 25. фебруара 2021 .године.

Садржај наредбе објављујемо у наставку:

 1. Забрањује се организација свих јавних окупљања у групама већим од 30 лица;
 2. Забрањује се организација за сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе);
 3. Забрањује се организација музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће;
 4. Наређује се обавезно прописно ношење заштитних маски преко уста и носа за заштиту респираторног система, у затвореном и отвореном простору (прекривена уста, нос и брада) осим за:
 • дјецу млађу од седам година живота
 • ученике основних школа од првог до пету разреда током обављања наставе у учионицама
 • лица са инвалидитетом и дјецу са сметњама у развоју и
 • лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката;
 1. Наређује се обавезно прописно придржавање заштитне мјере физичког растојања од два метра у затвореном и отвореном простору;
 2. Наређује се свим лицима да се, уз прописно ношење заштитних маски и одржавања физичког растојања у затвореном и отвореном простору, придржавају и свих упутстава Кризног штаба Министарства здравства Кантона Сарајево;
 3. Наређује се да сва правна лица, предузетници и физичка лица која су у директном контакту пружају услуге грађанима заштићени маском, да обавезно спроводе мјере дезинфекције, обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их, да се придржавају се упутстава Кризног штаба Министарства здравства Кантона Сарајево за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају;
 4. Наређује се организација радног времена у периоду од 05:00 до 22 :00 сати:
 • свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпе станице, објекти за смјештај и др.),
 • приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, и др.).
 • свим тржним центрима уз обавезно присуство цовид редара у оквиру радног времена;
 1. Наређује се субјектима који обављају регистровану дјелатност да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране Кризног штаба Министарства здравства Кантона Сарајево за спречавање појаве и ширења КОВИД-19 болести, на радном мјесту;
 2. Наређује се организовање такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Кризни штаб Министарства здравства Кантона Сарајево;
 3. Наређује се субјектима који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (кина, позоришта, музеји и си.) да:
 • организују свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце,
  -на улазу у објекат да поставе обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту, у односу на његову површину, рачунајући да је за сваку особу потребно седам метара квадратних;
 1. Наређује се свим субјектима који обављају регистровану дјелатност да врше свакодневну дезинфекцију и појачану хигијену својих пословних просторија. Дезинфекцију и појачану хигијену могу и самостално обављати;
 2. Наређује се се свим органима управе, органима јединица локалне самоуправе и осталим субјектима који врше јавна овлашћења да организују свој рад са грађанима на сљедећи начин:
  -на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику;
 1. Наређује се свим правним субјектма као и кантоналним органима управе, органима јединица локалне самоуправе и осталим субјектима који врше јавна овлашћења да могу организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће;
 2. Дозвољена су окупљања на сахранама до највише 25 особа, уз забрану да се саућешће ожалошћеним изражава блиским контактом;
 3. Наређује се управама гробља обвезно надзирање придржавања епидемијских мјера прописаних за окупљања на сахранама и изражавања саућешћа ожалошћеним;
 4. Наређује се свим школама страних језика да своју дјелатност обављају уз строго придржавање прописаних епидемиолошких мјера;
 5. Наређује се свим ауто школама да теоријски дио могу одржавати само онлине или на други начин за одржавањ контаката на даљину, да сатови вожње могу трајати највише 45 минута уз обвезно мјерење тјелесне температуре прије уласка у аутомобил, да пауза између два кандидата мора бити минимално 10 минута за прозрачивање и дезинфекцију аутомобиле, те да се мора водити евиденција свих полазника на сатовима вожње;
 6. Наређује се управитељима зграда, послодавацима и представницима јавних установа редовито дезинфицирање свих заједничких површина (рукохвати, лифтови, радне површине, санитарни чворови, и слично);
 7. Препорука је да се вјерски обреди кад год је то могуће преносе путем радио, тв програма или на други начин који ће омогућити вјерницима да присуствују вјерском обреду без доласка у вјерске објекте;
 8. Наређује се организаторима окупљања да осигурају да се простори у којима се окупљања одржавају редовито провјетравају, да на окупљању не буде присутно више особа од допуштеног броја и да се сви присутни придржавају свих прописаних епидемиолошких мјера и посебних препорука и упута Завода за јавно здравство;
 9. Наређује се свим послодавцима да забране долазак на радна мјеста радницима који имају повишену тјелесну температуру и сметње с дишним органима, а посебно сухи кашаљ и кратки дах, да смање физички контакт између запосленика кад год је то могуће, да уведу рад од куће, кад је то могуће с обзиром на нарав посла, да уведу клизно радно вријеме гдје је то могуће, да организују рад у смјенама, односно скупинама, гдје је то могуће, да смање број физичких састанака на најмању могућу мјеру, да редовито провјетравају просторе у којима радници бораве и задржавају се.
 10. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево, Кантонална управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора.
 11. Јединице локалне самоуправе дужне су да своје акте усагласе са овом Наредбом, а у случају погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом Наредбом и о томе обавијесте Кризни стаб Министарства здравства Кантона Сарајево и Владу Кантона Сарајево.
 12. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени лист”, број 00/00 И 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени лист Федерације БиХ”, број 29/05).
 13. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 25.02.2021. године, до истека рока од 14 дана.

27.На све што није регулисано овом Наредбом примјењиват ће се директно одредбе Наредбе Кризног штаба Федералног министарства здравства број: 03-33-55-2/2021 од 11.02.2021, године.

Filter 2019