Thu. Feb 25, 2021
ћирилица /латиница

Кога чека доживотни затвор? Предложене измјене Кривичног законика РС

Извор: srpskainfo.com

На идућој сједници Народне скупштине 9. фебруара наћи ће се и Приједлог измјене и допуне Кривичног законика Републике Српске, у коме се посебно истичу неке од нових или пооштрених санкција.

Уведена је казна доживотног затвора за најтежа кривична дјела и најтеже облике тешких кривичних дјела.

– Тако се Нацртом закона казна доживотног затвора прописује за кривична дјела: тешко убиство; обљуба с дјететом млађим од петнаест година ако је усљед дјела наступила смрт дјетета; убиство представника највиших органа Републике Српске; најтежи облици кривичних дјела против уставног уређења Републике Српске ако је при извршењу дјела учинилац умишљајно лишио живота једно или више лица; тероризам ако су дјела имала за посљедицу велика разарања или смрт једног или више лица, или ако је при извршењу кривичног дјела учинилац неко лице с умишљајем лишио живота – наведено је у образложењу измјена Законика.

Такође, доживотна казна предвиђена је и за узимање талаца ако је при извршењу кривичног дјела учинилац отето особу убио, и извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења која заједничким дјеловањем изврше кривично дјело прописано Закоником.

– Поред казне доживотног затвора, овим измјенама казна забране управљања моторним возилом замијењена је казном одузимање возачке дозволе, а досадашња казна забране управљања моторним возилом постала је нова мјера безбједности – наводи се у образложењу.

Како је предвиђено, казну одузимања возачке дозволе суд изриче у трајању од шест мјесеци до пет година, а ако је усљед угрожавања јавног саобраћаја наступила смрт једног или више лица, од једне до осам година, рачунајући од дана правоснажности одлуке, с тим да се вријеме проведено на издржавању казне затвора не урачунава у вријеме трајања ове казне. Ако је ријеч о возачу који има страну возачку дозволу, забрана се односи на управљање моторним возилом на територији РС.

Ако је осуђени управљао моторним возилом у периоду док траје казна одузимања возачке дозволе, суд ће ову казну замијенити казном затвора тако што ће за сваких шест мјесеци одузимања возачке дозволе одредити један мјесец казне затвора.

Када је ријеч о забрани управљања моторним возилом одређене врсте или категорије, суд је може изрећи учиниоцу кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја када постоји опасност да ће управљајући моторним возилом поново учинити такво кривично дјело. Та мјера обухвата одузимање возачке дозволе или забрану издавања возачке дозволе у периоду трајања ове мјере.

Трајање не може бити краћа од три мјесеца ни дужа од пет година, рачунајући од дана правоснажности одлуке, с тим да се вријеме проведено на издржавању казне затвора, односно у здравственој установи за чување и лијечење, такође не урачунава у вријеме трајања ове мјере.

Овим измјенама такође се закон усклађује са Греко препорукама и то код кривичног дјела давање мита, те прописује обавезна забрана вршења позива, дјелатности или дужности оном ко је осуђен за кривична дјела злоупотреба службеног положаја или овлаштења, примање мита или трговина утицајем, наведено је у образложењу.

Filter 2019