Mon. Nov 23, 2020
ћирилица /латиница

Источна Илиџа: Обавјештење о радном времену 21. новембра

Извор: Општина Источна Илиџа

На основу члана 15.став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К

I

Републички празник – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Хергеговини 21. новембар 2020. године на подручју општине Источна Илиџа за све занатско предузетничке и трговинске објекте је нерадни.

II

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Filter 2019