Mon. Nov 30, 2020
ћирилица /latinica

Ljubiša Ćosić: Grad Istočno Sarajevo ću staviti na prvo mjesto

Izvor: Nezavisne

Grad Istočno Sarajevo do sada je imao jednu potpuno pasivnu ulogu, a namjera nam je da to promijenimo i da grad stavimo na prvo mjesto, kaže u intervjuu za “Nezavisne” Ljubiša Ćosić, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

“Mislim da me rezultati koji stoje iza mene i koje sam postigao vodeći Opštinsku upravu preporučuju da tražim povjerenje za prvi mandat direktno izabranog gradonačelnika Istočnog Sarajeva”, kaže on.

Kako ocjenjujete da Vas vaši rezultati preporučuju da dobijete mandat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva?

ĆOSIĆ: Od građana tražim prvi mandat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva. U zadnja dva mandata bio sam načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo. Mislim da me rezultati koji stoje iza mene i koje sam postigao vodeći Opštinsku upravu, gradeći odnos Opštinske uprave sa građanima, realizujući brojne infrastrukturne projekte, podržavajući privredu i sarađujući s privredom, podržavajući sport, kulturu, nevladin sektor i sve ono što je u djelokrugu djelovanja lokalne samouprave preporučuju da tražim povjerenje za prvi mandat direktno izabranog gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

Na koji način mislite da će upravo ta mogućnost što će direktno biti biran gradonačelnik uticati na to kome će građani dati povjerenje?

ĆOSIĆ: Mislim da je logično, kada imamo situaciju da je jedan grad jedini grad u RS koji u svom sastavu ima opštine, da se donese zakon o gradu Istočno Sarajevo koji će omogućiti direktan izbor gradonačelnika. Mislim da je upravo direktan izbor gradonačelnika korak ka većoj obavezi izabranog gradonačelnika da radi za građane Istočnog Sarajeva, da ih okuplja u svih šest lokalnih zajednica, bez obzira na sve naše specifičnosti, i time demonstrira odgovornost prema ovom prostoru od 65.000 ljudi od Sokoca do Trnova, naravno, zajedno sa šest drugih direktno izabranih načelnika opština.

Spomenuli ste rezultate, a šta su dva ili tri ključna prioriteta koje biste željeli sprovesti ako Vam građani ukažu povjerenje?

ĆOSIĆ: Potpuna reorganizacija javne uprave, potpuna reorganizacija svih organizacionih jedinica, naravno, u okviru zakona i statuta. Dakle, potpuna reorganizacija svih organizacionih jedinica, počev od onih osnovnih, a to su odjeljenja za finansije, privredu, stambeno-komunalne poslove, inspekcijske poslove, pa do reorganizacije preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Do sada je grad Istočno Sarajevo imao jednu potpuno pasivnu ulogu, a namjera nam je da to promijenimo i da grad stavimo na prvo mjesto kad su u pitanju odnosi grada s opštinama, kao i sa spoljnim faktorima. Mislim da se mogu izboriti za daleko aktivniju ulogu grada, ne samo u organizacionom smislu, nego i u implementaciji projekata, u dijelu predstavljanja opština. Grad je po svojoj hijerarhiji iznad opština i tako ga treba postaviti.

Kako ocjenjujete Vašeg glavnog političkog protivnika Miroslava Lučića iz SDS-a i zašto bi građani Vama trebalo da daju povjerenje, a ne njemu?

ĆOSIĆ: Građani će reći ko treba da dobije povjerenje. Ali u svakom slučaju, mislim da i mene i njega preporučuju rezultati koji stoje iza nas. Neka građani procijene ko je ostvario veće rezultate, on ili ja. On je predsjednik Skupštine grada deset godina, znači aktuelna vlast. Ja sam osam godina predsjednik opštine Istočno Novo Sarajevo, pa neka građani procijene njegovu i moju ulogu u prethodnom periodu.

Kako procjenjujete rezultate SNSD-a u drugim opštinama i lokalnim zajednicama i kakva su Vaša očekivanja?

ĆOSIĆ: Potpuna pobjeda. Ubijeđen sam da ćemo pobijediti u najmanje 80 odsto gradova i opština u RS. To je generalno naš proklamovani cilj partije da ostvarimo jedinstvo vlasti, kako na nivou BiH, tako i na nivou RS, a sada i na nivou lokalnih zajednica, jer je to jedini ispravni put i ispravni način da se zastupaju interesi građana. Prema tome, moja procjena je da ćemo pobijediti u svim lokalnim zajednicama.

Filter 2019