Mon. Oct 26, 2020
ћирилица /latinica

Sokolac: Počela sezona grijanja

Izvor: SRNA

Sokolačka Toplana jutros je počela da zagrijava ukupno 26.195 metara kvadratnih i spremno je dočekala početak sezone, iako nema dovoljno energenata za cijelu sezonu, rekao je Srni Dejan Tomić, direktor Javnog komunalnog preduzeća /JKP/ “Sokolac” u okviru kojeg posluje i Toplana.

“Izvršili smo hladnu probu, priveli kraju rekonstrukcije i sanaciju toplovodne mreže, a na zalihama imamo dovoljne količine energenata za prvi dio sezone”, naveo je Tomić.

On je istakao da je Toplani za jednu sezonu grijanja potrebno oko 18.000 nasipnih metara /jedinica za male komadiće drveta, drvene sječke i piljevine/ drvnog otpada, sječke, piljevine i kore.

Tomić je, poučen ranijim iskustvom, izrazio nadu da neće biti problema sa obezbjeđivanjem energenata i za drugi dio sezone.

On je podsjetio da sokolačka toplana zagrijava oko 26.195 metara kvadratnih, od čega se 19.329 metara kvadratnih odnosi na fizička, a 6.866 metara kvadratnih na pravna lica, te dodao da su od ukupne kvadrature poslovnog prostora oko 2.517 metara kvadratnih zdravstvene i obrazovne ustanove.

Cijena grijanja za fizička lica je jedna konvertibilna marka plus PDV na bazi 12 mjeseci i dvije KM plus PDV na bazi šest mjeseci po metru kvadratnom.

Cijena grijanja za pravna lica je tri KM plus PDV na bazi 12 mjeseci i šest KM plus PDV na bazi šest mjeseci, dok zdravstvene i vaspitno-obrazovne ustanove plaćaju 1,6 KM plus PDV tokom 12 mjeseci.

Tomić je podsjetio da cijena grijanja na Sokocu nije mijenjana već sedam godina, te napomenuo da navedene cijene ne mogu pokriti sve troškove proizvodnje i distribucije toplotne energije, tako da u ovom trenutku nije poznato da li će biti promjene cijena.

On je napomenuo da dodatni problem za preduzeće predstavlja naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju koja se rješava dogovorom o reprogramu dugovanja sa korisnicima, pa i pokretanjem postupka pred Osnovnim sudom Sokolac.

Tomić navodi da zbog starosti toplovodne mreže često bude problema u isporuci toplotne energije, jer nedostaju sredstva za rekonstrukciju kompletnog sistema, pa kvarove otklanjanju po potrebi.

Navodeći da JKP “Sokolac” od 2013. obavlja djelatnosti proizvodnje i prenosa toplotne energije, usluge zajedničke komunalne potrošnje, pružanje pogrebnih usluga i zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostorija, Tomić je rekao da, uz poteškoće u vezi sa naplatom potraživanja za grijanje, preduzeće ima i problem kod naplate usluga odvoza komunalnog otpada.

“Ukupna potraživanja za ove dvije komunalne usluge iznose oko 500.000 KM, što znatno ugrožava naše poslovanje”, kaže Tomić.

On je rekao da je pandemija virusa korona dodatno otežala situaciju u funkcionisanju preduzeća, jer usluge odvoza otpada obavljaju u većem obimu, procenat naplate je smanjen čak 50 odsto, a poslovni prihodi umanjeni za 10 odsto.

U JKP “Sokolac” očekuju sredstva od Vlade Republike Srpske kao pomoć preduzećima za štetu nastalu širenjem virusa korona.

Tomić je rekao da u djelatnosti obavljanja pogrebnih usluga ovo preduzeća nema većih problema u vezi sa naplatom potraživanja, osim poteškoća kod ostvarivanja kontakata većeg broja korisnika njihovih usluga iz ranijeg perioda.

Tomić je naveo da preduzeće usluge zajedničke komunalne potrošnje, kao jednu od svoje četiri djelatnosti, obavlja bez većih problema prema programu koji donosi Skupština opštine Sokolac.

Filter 2019