Сарајево: Због загађења ваздуха проглашена епизода “приправности”

Извор: Срна

САРАЈЕВО – Стручно тијело за координацију и надзор Плана интервентних мјера у случајевима прекомјерне загађеност ваздуха у Кантону Сарајево проглашава епизоду “приправности” за комплетно подручје кантона Сарајево.

Из Службе за информисање Кантона Сарајево саопштено је да су мјерењем концентрација загађујућих материја у ваздуху на три локације забиљежена прекорачења дневних граничних вриједности концентрација честичних твари у ваздуху-ПМ10 (50 микрограма по кубном метру).

Остали праћени полутанти нису забиљежили прекорачења. Показатељи мјерења загађујућих твари у ваздуху на подручју Кантона Сарајево за 30. октобар забиљежили су прекорачења дозвољених вриједности за ПМ10 предвиђених за проглашење прве епизоде “приправности” на станицама Отока 55 микрограма по кубом метру, Илиџа 83 микрограма по кубном метру, те Илијаш 116 микрограма честица по кубном метру.

У епизоди “приправности”, у општинама испод 700 метара надморске висине предузимају се мјере забране кретања аутомобила и теретних возила, чији дизел мотори имају норму ЕУРО1 и мању, уз појачане контроле инспекцијских органа и асистенцију органа МУП-а.

Мјера предвиђа у свим зонама интензивирање чишћења и прања путева са примјеном мокрог поступка калцијум-хлоридом, појачавање инспекцијског надзора над градилиштима, смањење температуре за минимално два степена Целзијусова на свим постројењима за производњу топлотне енергије.

Епизода “приправности” подразумијева и максимално повећање капацитета средстава јавног градског превоза који не загађују животну средину, позивање правних лица да у зависности од својих могућности изврше помјерање почетка радног времена у циљу растерећења капацитета јавног градског превоза и градских саобраћајница, те упозорење ризичним групама становништва за смањење кретања.

Такође се издаје упозорење становништву да својим понашањем и активностима додатно не доприносе загађењу ваздуха, те установама школског и предшколског васпитања и образовања, да дјеца не бораве на отвореном простору ван зграде за вријеме великих и малих одмора, као и да се часови физичког васпитања не одвијају у дворишту школе.

Због епизоде “приправности” издаје се упозорење да је забрањено спаљивање отпада и другог невегетацијског материјала на отвореном простору,као и да се врши појачан инспекцијски и други надзор над примјеном свих мјера.

Filter 2019