Забрањена објава извода из бирачког списка за гласање ван БиХ

Извор: РТРС

Централна изборна комисија БиХ данас је запримила рјешење Агенције за заштиту личних података у БиХ, којим се ЦИК-у БиХ забрањује да на својој веб-страници објављује личне податке бирача уписаних у извод из централног бирачког списка за гласање ван БиХ, те налаже њихово уклањање.

Из ЦИК-а је саопштено да ово тијело није објавило личне податке бирача уписаних у извод из централног бирачког списка за гласање ван БиХ, већ извод из централног бирачког списка за гласање ван БиХ, и то са циљем обезбијеђења тачности, ажурности и укупног интегритета тог документа.

У саопштењу се истиче да су централни бирачки списак и изводи из њега јавни, а правом увида, што је и примарни алат за постизање његове тачности, остварује се у складу са Изборним законом БиХ.

Из ЦИК-а напомињу да је у периоду од 18. јула до 17. августа са циљем обезбијеђења тачности централног бирачког списка вршено излагање привремених бирачких спискова за гласање у БиХ, које су општинске/градске изборне комисије у складу са Правилником о употреби и изради извода из централног бирачког списка излагале на интернет страницама и огласним плочама општине/града, те на друге погодне начине.

У саопштењу се напомиње да тада изложени и објављени привремени бирачки спискови нису садржавали ништа мање података о бирачу.

– Објављивање података из централног бирачког списка и стављање садржаја на увид јавности врши се водећи рачуна о принципима заштите личних података, а у складу са Законом о заштити личних података – наведено је у Изборном закону.

Иако је предметним рјешењем ЦИК БиХ онемогућена у вршењу надлежности утврђених законом, а то је обезбијеђење тачности, ажурности и укупног интегритета централног бирачког списка, ЦИК БиХ је дужна поступити у складу са наведеним рјешењем и извод из централног бирачког списка за гласање ван БиХ је уклоњен са службене веб-странице ЦИК БиХ.

Из ЦИК-а су поручили да ће с циљем заштите својих законом утвређених надлежности, обезбијеђења тачности, ажурности и укупног интергритета централног бирачког списка, као и спречавања свих злоупотреба у изборном процесу, затражити судску заштиту.

Filter 2019