Tue. Sep 22, 2020
ћирилица /latinica

Digitalna farma

Autor: FILTER


Digitalna farma kao platforma za unapređenje menadžmenta proizvodnje i saradnje sa visokoobrazovnim sektorom. Ovo je naziv projekta koji će sa poljoprivrednom zadrugom „Gvozno“ iz Kalinovika realizovati Elektrotehnički i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Kroj projekat se realizuje evidencija dolaska i odlaska krava sa farme te njihovo GPS lociranje.

Svi podaci biće iskorišteni kako bi se unaprijedila efikasnost proizvodnje goveda u sistemu/krava tele.


-U sistemu krava/tele dizitalizacija je veoma bitna što se tiče odlaska i dolaska sa farme. Grla borave na velikim površinama pa ih je poslije teško naći. Takođe, prilikom teljenja se instinktivno kriju po šumi pa radnici farme ne mogu da ih nađu- izjavio je Miljan Veletić, direktor poljoprivredne zadruge „Gvozno“ Kalinovik.


-Mi ćemo uraditi tzv.digitalizaciju, primjenu najnovijih tehnologija u poljoprivredi. Uvešćemo označavanje stočnog fonda i moći će se pratiti kretanje grla i njihovo stanje. Čak se mogu voditi procedure prihrane grla kako bi se znalo šta su jeli kako bi meso bilo kvalitetnije-rekao je Božidar Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta .


-Akademsko osoblje i studenti će da ostvare novo iskustvo u primjeni IKT rješenja u poljoprivredi. Stvara se platforma gdje će akademsko osoblje i studenti moći da koriste implementirana rješenja u različite svrhe, da ih unapređuju ili da stvaraju nova-pojasnila je Tatjana Krajišnik, v.d. dekana Poljoprivrednog fakulteta.


Jačanje saradnje između nauke i privrede, te promocija upotrebe IKT rješenja u govedarskoj proizvodnji, posebni su ciljevi koji će biti ostvareni saradnjom zadruge i fakulteta. Samo na području Sarajevsko-romanijske regije je registrovano 60 poljoprivrednika koji su u sistemu Krava/tele.

-Oni sada imaju priliku da odu, vide značaj kako bi na svojim farmama mogli nešto unaprijediti. Mogu vidjeti koliko je to bitno za reproduktivni ciklus jedne krave- rekla je Svjetlana Mičić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS.


Projekat digitalne farme suninansiraju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i opština Kalinovik.

Filter 2019