Tue. Sep 29, 2020
ћирилица /latinica

Konkurs za dodjelu stipendija Opštine Istočna Ilidža studentima prvog ciklusa

Izvor: Opština Istočna Ilidža

Raspisan je konkurs za dodjelu stipendija Opštine Istočna Ilidža studentima prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za školsku 2019/2020. godinu.

Raspisuje se konkurs za dodjelu 59 stipendija sljedećim kategorijama studenata:

 1. uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova
 2. a) deficitarna zanimanja (elektrotehnički fakultet, medicinski fakultet, mašinski fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, farmaceutski fakultet, filozofski fakultet – studijski program: matematika i fizika, matematika i računarstvo, prirodno-matematički fakultet – studijski program: hemija)

b)   ostala zanimanja (ostale javne visokoškolske ustanove)

( 58 stipendija)

 1. učenik generacije srednjih škola sa područja opštine Istočna Ilidža za školsku 2019/20 godinu (1 stipendija)

Stipendije se dodjeljuju prema odvojenim rang-listama za svaku od navedenih kategorija studenata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Pravo učešća na Konkurs imaju  redovni studenti II i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova i studenti koji su očistili prvi semestar, sa stalnim prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, a da nisu obnovili godinu studija za koju konkurišu i da nisu korisnici stipendije drugog organa.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, uspješni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći posebni uslov, za deficitarna zanimanja da imaju položene ispite iz predhodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 6,50 i više, a za ostala zanimanja da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

 • uspjeh u predhodnim studijskim godinama
 • upisna godina studija
 • univerzitet u kome pohađaju studije

V

Potrebna dokumenta

Kandidati koji konkurišu obavezni su dostaviti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest mjeseci:

 1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
 2. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)
 3. Potvrdu o statusu redovnog studenta (orginal)
 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (orginal)
 5. Potvrdu da ne obnavlja godinu studija za koju konkuriše (orginal),
 6. Potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov) (orginal)
 7. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja
 8. Fotokopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren

Napomena:

Zbog kolektivnih godišnjih odmora na većini visokoškolskih ustanova, dokumenta pod rednim brojevima 3, 4, 5 i 6 se mogu naknadno dostaviti najkasnije do Konačne rang liste (25 dana od zatvaranja Konkursa). Kao zamjenski dokument koji se treba dostaviti u vrijeme trajanja konkursa je kopija indeksa. Oni kandidati koji ne dostave dokumenta pod rednim 3, 4, 5 i 6 ni u produženom roku smatraće se da je prijava ne potpuna i biće odbačena.

Učenik generacije:

 1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
 2. Odluku nastavničkog vijeća ili diplomu o izboru učenika generacije (kopija)
 3. Potvrda o statusu redovnog studenta (orginal)
 4. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) (ovjerena kopija)

VI

Prijave sa potrebnom dokumentaciom mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika br.2, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom: Komisiji za stipendije ili lično u prijemnoj kancelariji (Matični ured) Opštinske uprave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII

Konkurs se objavljuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske, na Web stranici opštine (www.istocnailidza.net) i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske. Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljene stipendije za 2019/2020. godinu biće objavljena na Web stranici Opštine: www.istocnailidza.net  i oglasnoj tabli opštine.

Zahtjev i izjavu možete preuzeti OVDJE

Filter 2019