Sun. Sep 27, 2020
ћирилица /latinica

MARINKO BOŽOVIĆ: Projekat “Ogledalo” čisti revanšizam, nelegitiman pritisak i samovlašće

Saopštenje načelnika opštine Istočna Ilidža Marinka Božovića povodom prezentacije projekta Ogledalo:

Nakon što sam pročitao informaciju o prezentaciji projekta „Ogledalo“, koju su 20. jula 2020. godine stanovnicima opštine Novi Grad priredili predstavnici pomenute opštine, nisam smatrao da je potrebno davati bilo kakav komentar povodom neozbiljne, populističke ideje, koja nema nikakvu šansu za realizaciju, jer je lišena svake opravdanosti i svrsishodnosti. Međutim, zadiranje u granice entiteta, najava izgradnje fizičke barijere između opština i mnogo toga retrogradnog, što je proizišlo iz pomenute ideje, ponukali su me da se obratim javnosti ovim Saopštenjem.

Da bismo izbjegli dalju medijsku eksploataciju ove teme, u cilju predizborne kampanje kolega iz pomenute sarajevske opštine, dužan sam ukazati na više važnih činjenica, koje su prenebregnute u ovom slučaju.

Entitetska linija, koju je 2001. godine odredio nezavisni arbitar Šeridan, svojom definicijom jasno crta granicu između dva entiteta i, shodno tome, uspostavlja entitetske nadležnosti. Prvo i najvažnije, Opština Novi Grad nije nadležna na dijelu parkinga koji se nalazi u Ulici Ive Andrića, na teritoriji opštine Istočna Ilidža i Republike Srpske.

Ovdje bismo mogli staviti tačku na Saopštenje, međutim važno je podsjetiti se na odluke i poteze Opštine Novi Grad u vezi sa parking-mjestima ovog naselja, kako bi se shvatio apsurd gore pomenute inicijative.

Donošenjem pomenute Odluke 2001. godine tri velika parkinga na Dobrinji, koji se nalaze na entitetskoj liniji razgraničenja, su pripali Federaciji BiH. Opština Novi Grad je promjenom namjene ovih parking-prostora u potpunosti onemogućila građane Istočne Ilidže, nastanjene u Dobrinji, da koriste navedena parkirališta koja im pripadaju. Na platou javne garaže na  Dobrinji 1 potpuno neopravdano je zabranjeno parkiranje stanarima, dok se plato javne garaže na Dobrinji 4 koristi kao poligon za obuku vozača, a korišćenje javne garaže se naplaćuje. Na tom istom platou javne garaže, koji je namijenjen za obuku vozača, a ne parking-prostor stanara, prije nekoliko godina Opština Novi Grad je postavila ogradu i fizičku granicu između entiteta, čime su dali potpuno novi kontekst liniji „Šeridanovog flomastera“.

Kada već govorimo o kompleksu Dobrinje, podsjetiću javnost da je izgled Dobrinje u FBiH značajno izmijenjen u odnosu na prvobitni i prijeratni plan, samom izgradnjom vjerskih objekata na zelenim površinama ovog naselja, koji su imali potpuno drugu namjenu od sadašnje, a i ovi dijelovi su, kako rekoše iz Novog Grada, bili integralni dio upotrebnih dozvola svih objekata.  Reakcija zbog promjene namjene ovih površina je, ipak, izostala.

Što se tiče građenja u Ulici Ive Andrića procijenili smo da taj dio parking-prostora, koji se nalazi na našoj teritoriji, nije adekvatno iskorišćen svih ovih godina te da tom dijelu naše opštine možemo dati potpuno novi smisao i namjenu. Proces izgradnje same zgrade ne ugrožava Gandijevu ulicu, Opštinu Novi Grad ili entitet FBiH, jer se sve aktivnosti u vezi sa građenjem vrše iz pravca Ulice Ive Andrića, a neće ugrožavati ni parking stanovnika Gandijeve ulice, s obzirom na to da ćemo realizovati projekat javne garaže, sa preko 200 parking-mjesta, na otprilike 100 metara udaljenosti od pomenute lokacije. Naglašavam da se ovakvim istupima narušava ugled Opštine Istočna Ilidža i nanosi šteta poslovanju investitora, te ćemo, ukoliko se sa napadima ne prestane, biti prinuđeni da podnesemo tužbe protiv odgovornih lica.

Opština Istočna Ilidža na pomenutoj lokaciji nije izdala građevinsku dozvolu za objekat koji na bilo koji način može izazvati vjersku ili nacionalnu netrpeljivost, već za objekat koji će na reprezentativan način obilježiti ulazak na teritoriju grada Istočno Sarajevo i opštine Istočna Ilidža.

Sa druge strane, predstavljanje projekta „Ogledalo“ je čisti revanšizam, nelegitiman pritisak i samovlašće. Ukoliko je cilj ovog projekta da se napravi fizička granica na entitetskoj liniji, plašim se da će nas predstavnici Opštine Novi Grad, svojim nepromišljenim postupcima, natjerati da obnovimo davno zaboravljenu ideju takvog istog razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH iz 1998. godine.

Sve zajedničke ideje, kojima će se unaprijediti kvalitet života stanovnika obje opštine, iz Opštine Istočna Ilidža su uvijek podržane, a primjer je rekonstrukcija Trga kralja Aleksandra i Trga sabora bosanskog na Dobrinji 1.

Ovakvim nastupima, kojima se širi mržnja i potpiruju vjerske i nacionalne razlike, nijedan od entiteta neće prosperirati i nadam se da je to kolegama iz Opštine Novi Grad jasno. Razočaravajući su srbomrzački komentari na pomenutu temu, te ovom prilikom apelujem na kolege iz susjedne opštine u FBiH da usmjere energiju ka njima, jer su oni Ogledalo raspoloženja stanovnika FBiH.

Filter 2019