Размјена искустава о теми “Управљање неприходованом водом”

Јучe је одржана радионица у организацији КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево на којој су размјењена искустава о теми „Управљање неприходованом водом“.

У оквиру пројекта „Регионална мрежа за развој капацитета (РЦДН) за услуге водоснабдијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода у области водоснабдијевања и одводњи“ одржан је састанак водоводних предузећа из Републике Српске с циљем размјене искустава везано за губитке на водоводној мрежи. 

КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево, као домаћин и као водоводно предузеће које је у протеклом периоду набавило и поставило опрему за контролу губитака, презентовало је своја искуства и подијелило корисне информације осталим предузећима која су тек набавила или планирају набавку исте или сличне опреме.

Сви присутни представници водоводних предузећа су ставили на располагање људство и знање како би кроз обуке и размјену мишљења пронашли најлакши и најбржи начин за контролу и смањење губитака на мрежи. 

Такође, на састанку је истакнута и важност подршке на нивоу општине и града те подизања свијести о  важности водних услуга и функције коју обавља водоводно предузеће. Након тога, уприличен је обилазак филтерског постројења „Тилава“.

Filter 2019