Fri. Sep 22, 2023
ћирилица /латиница

ИСТОЧНО САРАЈЕВО: Шта финансирамо плаћањем комуналне таксе и накнаде?

Аутор: ФИЛТЕР/ М.К.

Грађани и привредни субјекти у Источном Сарајеву плаћају годишње износе комуналних такси и накнада. Таксе плаћају предузетници, правна лица, док накнаде плаћају физичка и правна лица – власници или корисници некретнина.

Прикупљање такси и накнада врши Град Источно Сарајево. Ови приходи представљају приход буџета Града Источно Сарајево и шест градских општина и дијеле се у омјеру 85 % – 15 % у корист градског буџета.

Шта су комуналне таксе?

На подручју града Источно Сарајево прописују се комуналне таксе за држање музике у угоститељским објектима, држање средстава за игре у угоститељским објектима и другим просторијама, те за истицање пословног имена правног лица на пословним просторијама.

Предузетници су у првој години пословања ослобођени од плаћања комуналне таксе. Приходи од комуналних такси су саставни дио буџета града према којима није прецизно одређена намјена.

Износ прикупљених прихода је значајан, што показује годишњи преглед. У 2019. години правна лица су на име комуналне таксе платила 1 603 114 КМ. Од тог износа је 1 362 647 КМ остало у градском буџету, док је 240 467 КМ распоређено општинама.Шта је комунална накнада?

Комунална накнада се плаћа за кориштење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Плаћају је власници или корисници стамбеног, пословног или другог простора – физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Колико ћете годишње платити зависи од броја квадрата стана, куће, пословног простора. Износ зависи и од грађевинске зоне у којој се налазите. Тако власници некретнина које се налазе у грађевинским зонама 1, 2, 3 и 4 плаћају, док су они чија је некретнина од 5 зоне ослобођени плаћања.

Плаћања су ослобођене породице погинулих бораца и РВИ од прве до четврте категорије, лица која примају социјалну помоћ, те лица која примају дјечји доплатак.

Приходи од комуналних накнада, као и они од такси, значајна су ставка у градском буџету. И овдје је однос расподјеле исти – општинама на чијем подручју су накнаде прикупљене враћа се 15 % средстава.

Тако су у 2019. власници некретнина платили 451 430 КМ. У градском буџету су остале 383 716 КМ, а општинама је распоређен износ од 67 714 КМ.За шта се троше наведена средства?

Из прихода од комуналне накнаде Град Источно Сарајево финансира вертикалну сигнализацију. У 2019.годину за ту намјену је издвојено 30 000 КМ. Финансира се и хоризонтална сигнализација, у прошлој години са 52 848 КМ. Новац се издваја и за вибрационе траке и лежеће полицајце – у 2019. са 4 538 КМ. За азил за псе издвојено је 100 000 КМ. Из ових средстава суфинансира се и градски превоз на нерентабилним линијама – у прошлој години са 277 500 КМ.

У Извјештају о прикупљеној комуналној такси и накнади и утрошку тих средстава, ресорно градско одјељење наводи да се из средстава комуналне накнаде финансира и гријање у средњим школама. За ту намјену издвојено је 148 453 КМ у 2019. години. У Извјештају се наводи и то да су трошкови поште за уручење рјешења, опомена и дописа били 66 232 КМ.

Уз то, из прикупљених средстава плаћају се и плате радницима Градске управе који су ангажовани искључиво на комуналним накнадама. Бруто расход за те раднике у 2019. био је 96 212 КМ.

Из прикупљених средстава по основу комуналне таксе финансира се Територијална ватрогасна јединица. У прошлој години са 1 530 750 КМ.

©citajfilter.com 2019-2023 * Оснивач и издавач: Centar media d.o.o. * Главни и одговорни уредник: Мира Костовић * Контакт: citajfilter@gmail.com