Sun. Jul 12, 2020
ћирилица /latinica

Pred Opštinskim sudom u Sarajevu neriješeno skoro milion komunalnih predmeta

Izvor: Glas Srpske

Sudovi u Republici Srpskoj višestruko su efikasniji od sudova u FBiH, a najbolji dokaz za to predstavljaju podaci o broju neriješenih komunalnih predmeta u dva najveća suda u Srpskoj i FBiH.

Pred Osnovnim sudom u Banjaluci trenutno se nalazi 26.411 neriješenih komunalnih predmeta, dok su pred Opštinskim sudom u Sarajevu na kraju 2019. godine ostala neriješena čak 966.744 komunalna predmeta. Prema zvaničnim podacima Opštinskog suda u Sarajevu, na početku 2019. godine bilo je 939.828 neriješenih komunalnih predmeta, a tokom godine zaprimljena su nova 77.392 predmeta.

– U radu je ukupno bilo 1.017.220 neriješenih predmeta, a radi se o prijedlozima za dozvolu izvršenja podnesenih od strane komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, “Toplane”, “Rad”, “Komunalac” Hadžići i “Vodostan” Ilijaš. Završeno je 50.476 predmeta, a na kraju godine neriješena su ostala 966.744 predmeta. Iznos novčanih potraživanja u tim predmetima je 155 miliona KM – navodi se u odgovorima Opštinskog suda u Sarajevu na naša pitanja.

Pomoćnik ministra pravde RS za resor pravosuđa Slobodan Zec kaže da ti podaci najbolje pokazuju da nisu tačne tvrdnje da pravosuđe u BiH nije efikasno.

– Mi imamo stalno priču da je pravosuđe u BiH neefikasno, a ja odgovorno tvrdim da je pravosuđe u RS efikasno. To potvrđuju ne samo podaci o broju neriješenih komunalnih predmeta već i podaci o ukupnom broju neriješenih predmeta. U Republici Srpskoj smo 2015. godine imali ukupno 413.000 neriješenih predmeta i uz prosječan godišnji priliv od oko 200.000 novih predmeta na kraju 2019. godine smo imali 270.000 neriješenih predmeta – kaže Zec.

On dodaje da nije za njega pitanje zašto sudovi u FBiH nisu efikasni, ističući da međunarodnim predstavnicima uključenim u reformu pravosuđa svaki put ponavlja da izostave Republiku Srpsku kada govore o neefikasnosti pravosuđa.

Banjalučki advokat Aleksandar Jokić kaže da je javna tajna da je Opštinski sud u Sarajevu “usko grlo” pravosuđa u BiH.

– Osnovni sud u Banjaluci je najopterećeniji sud u Srpskoj, ali brojevi govore u prilog efikasnosti suda. Pogotovo je potrebno imati u vidu da je riječ o tzv. komunalnim predmetima, čiji broj je u Banjaluci povećan usljed osnivanja “Eko toplana” d.o.o, pa su ovi brojevi još više ohrabrujući – kaže Jokić.

On ističe da mu nije jasno kako je moguće da u ladicama Opštinskog suda u Sarajevu leži skoro milion neriješenih komunalnih predmeta.

– Pošto je iznos novčanih potraživanja u tim predmetima 155 miliona KM, jasno je da je riječ o sporovima male vrijednosti, ali upravo to predstavlja dodatni razlog da ti predmeti budu riješeni i da više ne opterećuju sud. Međutim, poseban problem je ako se ti predmeti svjesno drže u ladicama kako se građanima ne bi zavlačila ruka u džepove i na taj način održavao socijalni mir – upozorava Jokić.

Izmjene zakona

Slobodan Zec kaže da su u Srpskoj preduzete sve mjere da pravosuđe bude efikasno.

– Išli smo u izmjene zakona o izvršnom postupku i proširili status vjerodostojne izjave, tako da se po nekim pitanjima ne ide u parnicu, već direktno u izvršenje. Pored toga, uveli smo sistem da u slučaju da protiv nekoga ima pet tužbi zbog neplaćanja, recimo, računa za vodu, tim sistemom se te tužbe objedine u jednu, pa smo i na taj način smanjili broj komunalnih predmeta – kaže Zec.

Filter 2019